Marta Gawęda-Szymaniak

Tematyka badawcza:

 • Sztuka polska po 1945 roku w zbiorach Muzeum Ziemi Lubuskiej

Badane zagadnienia: twórczość współczesnych polskich artystów reprezentowanych w zbiorach Działu Sztuki Współczesnej MZL (w ramach badań opracowywanie merytoryczne zbiorów, m.in. na potrzeby ekspozycji stałej pn. Galeria Złotego Grona. Kolekcja sztuki polskiej XX wieku oraz planowanego katalogu kolekcji, a także uzupełniania muzealnej kolekcji). Głównym obszarem badań jest polska sztuka po 1945 r., w pojedynczych przypadkach dopełniona.

Wykaz publikacji:

 1. Zielona Góra w sztuce, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Towarzystwo Przyjaciół MZL, Zielona Góra 2022 (redakcja albumu, autorzy tekstów: M. Gawęda-Szymaniak, L. Kania, J. Gernat).
 2. Kolekcja Działu Sztuki Współczesnej (współautorzy: M. Gawęda-Szymaniak, L. Kania), J. Gernat, w: 100 lat muzeum w Zielonej Górze. Skarby kolekcji, red. L. Kania, A. Polak-Woźniak, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 2022, s. 110-179.
 3. Kolekcja Działu Sztuki Współczesnej (współautorzy: M. Gawęda-Szymaniak, L. Kania), J. Gernat, w: 100 lat muzeum w Zielonej Górze. Skarby kolekcji, red. L. Kania, A. Polak-Woźniak, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 2022, s. 110-179.
 4. Galeria Złotego Grona. Kolekcja sztuki polskiej XX wieku (współautorzy: M. Gawęda-Szymaniak, L. Kania, J. Gernat), [w]]]]: Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej, red. A. Błażyńska, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 2020, s. 46-75.
 5. E-usługi Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, (teksty na temat kolekcji sztuki współczesnej MZL i wybranych dzieł), red. L. Kania, A. Polak-Woźniak, Zielona Góra 2017.
 6. Przemijanie. Teresa Miszkin. Folder do wystawy, Zielona Góra 2017.
 7. Halina Maszkiewicz. Malarstwo, katalog wystawy, oprac. Małgorzata Bukowicz, Związek Polskich Artystów Plastyków. Okręg Zielonogórski, Zielona Góra, 2017.
 8. Franciszek Styarowieyski (1930-2009). Prace z kolekcji prywatnych oraz zbiorów własnych MZL, folder do wystawy, Zielona Góra 2016.
 9. Pejzaż bez granic. Topografia polskiej sztuki współczesnej, katalog wystawy, Fundacja „Park Księcia Pücklera Bad Muskau”, 2015.
 10. Wybrane sposoby popularyzowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Lubuskiej na przykładzie pracy Działu Sztuki Współczesnej [w]: Zielonogórskie muzeum tożsamości red. A. Maksymowicz, Zielona Góra 2015, s. 83-98.
 11. Marta Gawęda, Leszek Kania, Muzeum artystów 1976-1998. Jan Muszyński dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze [w]: Muzeum w Zielonej Górze 1922-2012, red. A. Cincio, A. Maksymowicz, Zielona Góra 2012, s. 151-220.
 12. Tadeusz Jackowski – grafika. W kręgu twórców Złotego Grona, folder do wystawy, Zielona Góra 2012.
 13. Anna Gapińska-Myszkiewicz – Pejzaż lubuski znad Odry i Bobru, katalog wystawy, red. A. Łobozińska, Zielona Góra 2012.
 14. Ryby, ptaki, ssaki i inne Wilkołaki – ilustracja i rzeźba Józefa Wilkonia, folder do wystawy, Zielona Góra 2011.
 15. Kiejstut Bereźnicki – rysunek i malarstwo, folder do wystawy, Zielona Góra 2010
 16. Jerzy Gnatowski – malarstwo, folder do wystawy, Zielona Góra, 2009.
 17. Paweł Kotowicz – malarstwo – mała retrospektywa 1994-2009, folder do wystawy, Zielona Góra, 2009.
 18. Polski plakat współczesny w kolekcji MZL – Zielonogórskie Zeszyty Muzealne, tom VII, red. A. Toczewski, Zielona Góra 2008, s.177-191.
 19. Jan Cybis malarstwo i rysunek ze zbiorów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu – folder do wystawy, Zielona Góra 2008.
 20. Polski plakat filmowy z lat 1948-1988 z kolekcji MZL i Biblioteki Zielonogórskiej w ZG, folder do wystawy, Zielona Góra 2007.
 21. Talent, pasja, intuicja – twórczość Zygmunta Waliszewskiego [w]: Gazeta antykwaryczna – Rynek sztuki i antyków, nr 6/7/8 2006.
 22. Polski plakat antyalkoholowy ze zbiorów Muzeum Plakatu w Wilanowie, MZL i kolekcji prywatnej Michała Poniża, folder do wystawy, Zielona Góra 2004.