Dział Sztuki Dawnej

Dział Sztuki Dawnej to interdyscyplinarny zbiór muzealiów z zakresu rzeźby, malarstwa, grafiki oraz rzemiosła. Zabytki są swoistego rodzaju depozytem ukazującym rozwój cywilizacyjny człowieka od średniowiecza po współczesność ze szczególnym odniesieniem do zagadnień regionalnych. To relacja przeszłości ze współczesnością wspólnie tworzących wielowątkową opowieść o przemianach w kulturze duchowej i materialnej człowieka, które dostarczających nie tylko wiedzy faktograficznej, ale także humanistycznej wizji świata.


dr Longin Dzieżyc (kierownik działu)
Justyna Lubas-Wałęcka

tel. 68 327 23 45 wew. 23