Księgowość i Finanse

Dział prowadzi wszelkie operacje finansowe, księgowość i sprawozdawczość budżetową, obsługę finansową zakupów inwestycyjnych, inwestycji, remontów oraz środków przeznaczonych na zadania specjalne. Do zadań Księgowości należy także m.in. przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji finansowo-księgowej oraz prowadzenie wewnętrznej kontroli Muzeum.


Elżbieta Lepczyńska (Główna Księgowa)
tel. 68-327-23-45, wew. 15
e-mail: glownyksiegowy@mzl.zgora.pl

Anna Bratkowska
tel. 68-327-23-45, w. 31
e-mail: ksiegowosc@mzl.zgora.pl

Iwetta Piotrowska
tel. 68-327-23-45, w. 31
e-mail: ksiegowosc2@mzl.zgora.pl

Bożena Dobras
tel. 68/327-23-45, w. 28
e-mail: ksiegowosc1@mzl.zgora.pl

Elżbieta Pastyrczyk
tel. 68-327-23-45, w. 18
e-mail: finanse@mzl.zgora.pl