Dział Fotografiki i Promocji Medialnej

Praca Działu Fotografiki i Promocji Medialnej związana jest z rozmaitymi formami aktywności Muzeum i charakteryzuje się funkcjonowaniem na styku i w ścisłej współpracy z pozostałymi Działami Muzeum. Główne zadania obejmują zarówno działalność ekspozycyjną, jak i promocyjną, plastyczną, dokumentacyjną i organizacyjną. W ramach aktywności wystawienniczej Dział przygotowuje (współpracując z indywidualnymi twórcami z Polski i zagranicy, a także z agencjami fotograficznymi i prasowymi) ekspozycje fotograficzne. Wystawy młodych twórców z zakresu rysunku, malarstwa, fotografii i grafiki oraz nowych mediów przygotowywane są we współpracy i pod kierunkiem Galerii Twórców Galera.

Ważną częścią pracy Działu jest opracowywanie plastyczne ekspozycji, towarzyszących im druków oraz innych publikacji. W pracowni plastyczno-fotograficznej przygotowywane są projekty wszelkich materiałów graficznych związanych zarówno z oprawą wystaw, jak i z ich promocją. Również rozmaite prace reprograficzne wykonywane są zarówno na potrzeby Muzeum, jak i zlecone w wyniku kwerend i zamówień zewnętrznych. Archiwalne zdjęcia dotyczące życia naszej instytucji są na bieżąco wzbogacane o aktualne fotografie, stanowiąc dokumentację wystaw oraz wszystkich innych wydarzeń odbywających się w Muzeum.

Innym istotnym elementem pracy Działu jest promocja Muzeum, organizowanych wystaw i rozmaitych realizowanych przedsięwzięć oraz wydawanych publikacji. W tym zakresie przez rzecznika MZL prowadzona jest współpraca z licznymi lokalnymi i ogólnopolskimi mediami oraz z portalami o profilu artystycznym, informacyjnym i turystycznym oraz organizacjami propagującymi wydarzenia kulturalne, klubami partnerskimi, biurami i wydawnictwami turystycznymi. Na osobną uwagę zasługuje opracowywana w Dziale strona internetowa Muzeum, która prezentując jego historię, strukturę, zbiory, działalność bieżącą oraz minioną, stanowi nie tylko wirtualną wizytówkę MZL, lecz jest również źródłem wiedzy o działalności naszej instytucji dla zainteresowanych z całego świata.

Poza pracą organizacyjną, związaną m. in. z opracowaniem oraz bieżącą aktualizacją planu wystaw czasowych, Dział koordynuje także współpracę międzynarodową z muzeami oraz innymi instytucjami zagranicą. Jej efektem są wymiany ekspozycji, prezentacje naszych wystaw w partnerskich muzeach niemieckich, podczas znaczących imprez międzynarodowych oraz udział w szkoleniach i programach partnerskich, m. in. z Niemcami, Belgią czy Holandią.


Rzecznik prasowy MZL, strona internetowa:
Julia Molibog
68 327-23-45, wewn. 46
e-mail: media1@mzl.zgora.pl

Grafik:
Igor Myszkiewicz
tel. 68 327-23-45, wewn. 30
e-mail: grafik@mzl.zgora.pl

Fotografie:
Mariusz Kowalski
tel. 68 327-23-45, wewn. 30
e-mail: fotograf@mzl.zgora.pl