SMP – wybory 2011

W dniu 22 lutego 2011 roku w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze miało miejsce Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Lubuski. Wybrano na nim na kolejną trzyletnią kadencję nowe władze stowarzyszenia:

dr Longin Dzieżyc (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze) – Prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Lubuski

Członkowie Zarządu:
Ryszard Sobkowicz (Muzeum Miejskie w Nowej Soli) – wiceprezes
dr Anitta Maksymowicz (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze) – sekretarz
Marlena Nawrocka (Muzeum Archeologiczne w Świdnicy) – skarbnik
Irena Soppa (Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli) – członek

Komisja rewizyjna:
Zofia Zalewska (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze)
Arkadiusz Cincio (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze)
Danuta Miliszewska (Muzeum Regionalne w Świebodzinie)

Na Walnym Zjeździe Delegatów Oddziałów Stowarzyszenia Muzealników Polskich, który odbył się 11 marca 2011 roku w Warszawie na prezesa Stowarzyszenia wybrany został Andrzej Kotecki z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.