SMP – wybory 2014

24 marca br. w siedzibie Muzeum Ziemi Lubuskiej odbyło się Walne Zgromadzenie – Lubuskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Podczas spotkania wybrano nowe władze na kolejną trzyletnią kadencję stowarzyszenia.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
dr Longin Dzieżyc (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze) – Prezes SMP OL
Ryszard Sobkowicz (Muzeum Miejskie w Nowej Soli) – Wiceprezes SMP OL
dr Anitta Maksymowicz (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze) – Sekretarz SMP OL
Jacek Jakubiak (Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach) – Skarbnik SMP OL
Irena Soppa (Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli) – Członek SMP OL

KOMISJA REWIZYJNA:
Zofia Zalewska (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze)
dr Izabela Korniluk (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze)
Anna Prymora (Muzeum Miejskie w Nowej Soli)