Twórczość Tomka Kawiaka

16.06.2021 (środa) o godz. 16.00 z cyklu Studium Wiedzy o Sztuce i Historii odbędzie się wykład  poświęcony twórczości Tomka Kawiaka, znakomitego polskiego artysty, o którego prace zabiegają galerie, muzea oraz prywatni kolekcjonerzy na całym świecie.

W trakcie spotkania usłyszeć będzie można krótki komentarz do wystawy “Ślady 1962-2021” Tomka Kawiaka, aktualnie prezentowanej  muzealnej Galerii Nowy Wiek (wernisaż odbył się 26 maja br.). Przedstawi go kurator ekspozycji Leszek Kania. A tuż po nim wyświetlony zostanie film dokumentalny autorstwa Nataszy Ziółkowskiej pt. “TATO”(TAusche TOmek). Zainteresowani będą mogli także obejrzeć wystawę.

Tomek Kawiak (ur.1943 w Lublinie), absolwent  warszawskiej ASP, gdzie w latach 1962-1967 studiował malarstwo i architekturę wnętrz. Dyplom uzyskał w 1968. W latach 1968-1970 był asystentem w pracowni ceramiki na Wydziale Malarstwa macierzystej uczelni. Był jednym z pierwszych i najbardziej widocznych performerów swego pokolenia. Uważa się go za twórcę polskiego happeningu ekologicznego. Do historii sztuki polskiej przeszła zaprezentowana w 1970 roku  akcja „Ból Tomka Kawiaka”, podczas której zabandażował okaleczone przez służby miejskie drzewa przy jednej z lubelskich ulic. W tym samym roku wyjechał do Paryża, gdzie w latach 1971-1973 kontynuował studia w Ecole des Beaux-Arts. Równolegle ze studiami w 1971 zainaugurował wieloletnią akcję wymian pn. „Trock-Art”. Od 1976 r. prowadzi światową akcję tzw. „cegłowania” (briquetage) – podróżując po świecie zostawia „Cegłę Tomka Kawiaka” (cegła o wymiarach 20 x 10 x 3 cm, wypalona w czerwonej glinie i opatrzona pieczęcią) w miejscach swojego pobytu

Ważnym motywem ikonograficznym Kawiaka są od początku lat 70. niebieskie dżinsy, które z czasem stały się swoistym fetyszem jego sztuki, podobnie jak zawartość kieszeni – jedno i drugie utrwalane w odlewach rzeźbiarskich, multiplach, obrazach, rysunkach itd.

Opublikował kilkanaście albumów ze swoimi pracami malarskimi i rzeźbiarskimi. Wystawia na całym świecie i znajduje się w licznych kolekcjach publicznych i prywatnych w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Japonii, Chinach, Korei i Australii.

Kurator wystawy
Leszek Kania

Termin wystawy
26.05 – 1.09.2021

 

Zapraszamy, wstęp wolny.