O szablach imiennych Generała Józefa Hallera słów kilka…

Wczoraj, tj. 07.12.2022, w ramach spotkań Studium Wiedzy o Sztuce i Historii odbył się wykład znanego i cenionego muzealnika, wieloletniego dyrektor i twórcy Muzeum Wojskowego w Drzonowie, dr Włodzimierza Kwaśniewicza.

Wydarzenie było dedykowane szablom imiennym Józefa Hallera. Uczestnicy spotkania zostali zaznajomieni z ciekawymi i charakterystycznymi motywami na rękojeściach i głowniach, używanych przez Błękitnego Generała.

Dr Włodzimierz Kwaśniewicz omówił  wiele szabel, mn.in. szabla polska oficera piechoty wz. 1917 należąca do generała Hallera, ale także można było obejrzeć broń białą z omawianego okresu ze zbiorów wykładowcy. Na koniec goście zapoznali się z wystawą poświęconą generałowi.

dr Włodzimierz Kwaśniewicz  – zielonogórzanin, Honorowy Obywatel Zielonej Góry, zasłużony dla kultury, znany i ceniony muzealnik, wieloletni dyrektor i twórca Muzeum Wojskowego w Drzonowie, naukowiec specjalizujący się w bronioznawstwie, działacz społeczny i kulturalny, jedyny biegły sądowy w dziedzinie historii sztuki i bronioznawstwa, autor setek artykułów, katalogów i publikacji z tego zakresu, wielokrotnie nagradzany i odznaczany przez władze województwa lubuskiego oraz państwowe.