Wystawy
Otwarcie wystawy “Generał Haller i jego żołnierze”

W minioną środę mieliśmy okazję ponownie gościć wspaniałych mieszkańców naszego regionu w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Tym razem motywem przewodnim było otwarcie wystawy pt. Generał Haller i jego żołnierze. Ponieważ ekspozycja silnie związana jest ze zbliżającym się  Narodowym Świętem Niepodległości, to spotkanie rozpoczęliśmy od wspólnego zaśpiewania Hymnu Polski.

To nie było jednak zwykłe wydarzenie – towarzyszyły mu dwa uroczyste akty. Pierwszym z nich było wręczenie odznaki państwowej Andrzejowi Skibińskiemu, prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej. Drugim zaś przekazanie II części Kolekcji Wołyńskiej Tadeusza Marcinkowskiego, które zostały włączone do zbiorów muzealnych.

Podczas wręczania odznaki na sali zapadła cisza. W ten sposób wyraziliśmy szacunek oraz pełen podziw za zasługi prezesa Andrzeja Skibińskiego. Z kolei przekazaniu kart pocztowych (blisko 450 sztuk) towarzyszyła pewnego rodzaju wrażliwość oraz refleksje. Otrzymanie tak cennego daru zawsze wzbudza w nas wzruszenie. Oprócz tego krótki wykład dr Longina Dzieżyca, zastępcy dyrektora muzeum również wprowadził słuchaczy w zadumę – omówił on kilka niepowtarzalnych pocztówek prezentujących Wołyń wraz z jego najważniejszymi miejscowościami.

Całość została dopełniona recitalem fortepianowym w wykonaniu Kamila Wrony, absolwenta studiów pianistycznych w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Program składał się wyłącznie z utworów polskich kompozytorów. Nasi goście mogli wsłuchać się w takie formy muzyczne jak mazurki, preludia, nokturny oraz polonezy.

Dziękujemy serdecznie wszystkim za przybycie.

Wystawa pozwala poznać materiały  ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie i Muzeum Niepodległości w Warszawie. Zdjęcia powstałe w okresie pierwszej wojny światowej, lecz także ukazujące generała i jego bliskich po roku 1945, już na emigracji. Fotografie, na których uwiecznieni zostali żołnierze i oficerowie II Brygady Legionów Polskich, m.in. płk Marian Januszajtis i ksiądz Józef Panaś, Błękitnej Armii, Armii Ochotniczej z 1920 roku.

W programie przewidziane jest wręczenie odznaczenia państwowego Andrzejowi Skibińskiemu, prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej oraz przekazanie II części kart pocztowych Kolekcji Wołyńskiej Tadeusza Marcinkowskiego, które zostaną włączone do zbiorów muzealnych. Cenny dar obejmuje blisko 450 kart pochodzących z lat 1900-1939. Więcej informacji na temat zielonogórskiego bibliofila i kolekcjonera pocztówek znajduje się tutaj.

Dodatkowo nasi goście będą mogli posłuchać recitalu fortepianowego w wykonaniu Kamila Wrony.

GENERAŁ JÓZEF HALLER W WALCE O NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ

Józef Haller (1873-1960), zwany również Błękitnym Generałem, jest postacią, która wytrwale służyła Ojczyźnie. Niejednokrotnie stawiany obok Józefa Piłsudskiego (1867-1935) ostatecznie przegrał walkę o władzę, choć źródła wskazują, że swego czasu miał nad nim przewagę.Co ciekawe, historycy zauważają, że Haller nie odznaczał się wyjątkowością zarówno w sensie wojskowym, jak i politycznym. Znacznie wyżej oceniany jest jego stryjeczny brat Stanisław Haller (1872-1940). Mimo tego, Błękitny Generał stał się legendą, którego pamięć czci cały Naród Polski. Do jego bohaterskich czynów należy zaliczyć m.in. zerwanie z Austrią, które świadczyło o walce ze wszystkimi zaborcami, był przeciwnikiem ofensywy na Ukrainie, przeszedł do historii jako ten, który przywrócił Bałtyk Polsce, a jego armia wiosną 1919 r. osiągnęła stan 90.000 ludzi.

Generał wrócił do Polski dopiero po śmierci (zmarł 4 czerwca 1960 r. w Londynie) w 1993 roku. Spoczął skromnie w krypcie w nawie kościoła św. Agnieszki w Krakowie, blisko Wawelu, gdzie leży jego współtowarzysz walki, ale i oponent  – Józef Piłsudski.