Archiwum aktualności
100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

12 czerwca br. o godz. 11.00 w Muzeum Ziemi Lubuskiej, w ramach obchodów 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, odbędzie uroczystość jubileuszowa, którą objęła patronatem honorowym Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

W programie uroczystości znajduje się m.in. wystąpienie Prezesa Lubuskiego Oddziału Regionalnego TPD Andrzeja Stefanowskiego, wręczenie odznaczeń długoletnim działaczom TPD, a całą uroczystość uświetni występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Zielonej Górze.

Z tej okazji zorganizowana została także wystawa, na której zaprezentowane zostały dokumenty, odznaczenia oraz inne materiały obrazujące działalność Lubuskiego Oddziału Regionalnego TPD. Kuratorami wystawy są: Ryszard Zawadzki i Anna Jarmużek (LORTPD) oraz Urszula Rogowska (MZL).

TPD działa na rzecz i dla dobra dzieci od 1919 roku. Jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem tworzącym ruch społeczny na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom. Głównym celem tego ruchu jest troska o prawa, jakość warunków życia, wychowanie i edukację dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność oraz równość szans życiowych. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest kontynuatorem myśli społecznej i pedagogicznej swych poprzedników: Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jest ich następcą prawnym oraz korzysta z ich doświadczeń i dorobku.

Organizatorem wydarzenia jest Lubuski Oddział Regionalny TPD w Zielonej Górze.