Archiwum aktualności
43. Olimpiada Artystyczna – eliminacje okręgowe

Pierwszym etapem eliminacji był egzamin pisemny, który odbywał się w godzinach dopołudniowych. Zadaniem uczniów było napisanie wypracowania z historii sztuki na jeden z pięciu tematów podanych do wyboru. Na napisanie pracy pisemnej przeznaczono 3,5 godziny zegarowej. Wszystkie osoby, które przystąpiły do egzaminu przeszły go pomyślnie.

II etap eliminacji to dwuczęściowy egzamin ustny, złożony z prezentacji tzw. tematu własnego oraz odpowiedzi na wylosowane dwa oddzielnie punktowane pytania z wiedzy o sztuce w oparciu o konkretne dzieła (na podstawie reprodukcji).

Wypowiedzi uczniów oceniane są przez jury, w skład którego weszli pracownicy Muzeum Ziemi Lubuskiej: Marta Gawęda-Szymaniak (kierownik Działu Sztuki Współczesnej), Leszek Kania (dyrektor MZL) i dr Longin Dzieżyc (z-ca dyrektora MZL). Koordynatorem Olimpiady Artystycznej w województwie lubuskim jest, jak co roku, Krzysztof Szewczyk z I LO w Zielonej Górze.