Archiwum aktualności
Europejskie Dni Dziedzictwa 2019

7 i 8 września br. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze włącza się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku obchodzone są pod hasłem “Polski splot”. W tych dniach nasze zbiory będą udostępniane bezpłatnie, a dodatkowo w niedzielę, 8 września o godz. 12.00 odbędzie się wykład dr Anitty Maksymowicz pt. Park-obraz. Park Mużakowski – polsko-niemiecki zabytek na liście UNESCO.

W trakcie prelekcji (której pierwsza odsłona odbędzie się dzień wcześniej, podczas ogólnopolskiej inauguracji EDD 2019 odbywającej się w bieżącym roku na Ziemi Lubuskiej – we Wschowie) zaprezentowane zostaną dzieje zespołu parkowo-zamkowego wraz z przedstawieniem jego twórców, w szczególności burzliwego i awanturniczego życia inicjatora – księcia Hermanna von Pückler-Muskau.

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. Wszelkie działania w kraju koordynowane są przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.