Archiwum aktualności
Gość z Muzeum Viadrina

3 grudnia 2021 roku odwiedził naszą instytucję dyrektor Muzeum Viadrina we Frankfurcie nad Odrą – dr Tim S. Müller.

Celem wizyty było pogłębienie współpracy, nawiązanej podczas tegorocznej polsko-niemieckiej konferencji sieciowej regionalnych muzeów i instytucji kultury, które brały udział w projekcie „Die Oder. Unser Fluss! Odra. Nasza rzeka!“. Na zakończenie spotkania dyrektorzy Leszek Kania i dr Longin Dzieżyc oraz kierownik Działu Historycznego dr Izabela Korniluk oprowadzili Gościa po nowych ekspozycjach, powstałych dzięki rozbudowie i modernizacji Muzeum Ziemi Lubuskiej.