Archiwum aktualności
II Lubuski Kongres Muzealników i zakończenie projektu rozbudowy MZL

26 października 2021 roku w siedzibie Muzeum Ziemi Lubuskiej odbędzie się II Lubuski Kongres Muzealników. Wydarzenie połączone zostanie z oficjalnym zakończeniem projektu rozbudowy i modernizacji naszej instytucji.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego.

Z uwagi na obostrzenia sanitarne  w spotkaniu wezmą udział zaproszeni muzealnicy z regionu, a także przedstawiciele instytucji finansujących projekt oraz projektanci i firmy realizujący inwestycję.

Program spotkania

 • 11:30 – Prezentacja filmu timelapse ukazującego proces rozbudowy i modernizacji Muzeum Ziemi Lubuskiej
 • 11:35 – Powitanie gości – Dyrektor Leszek Kania
 • 11:40 – Wystąpienie Marszałka Województwa Lubuskiego
 • 11:45 – Wręczenie odznaczeń pracownikom Muzeum oraz podziękowań instytucjom i osobom zaangażowanych w projekt
 • 12:00 – 75 lat muzealnictwa na Ziemi Lubuskiej – dr Longin Dzieżyc
 • 12:30 – Dziedzictwo i współczesność. Zielona Góra – region lubuski – dr Izabela Korniluk
 • 12:40 – Osadnictwo na Ziemi Lubuskiej po roku 1945 w kontekście nowej wystawy historycznej – dr Anitta Maksymowicz
 • 12:50 – Koncepcja Galerii Złotego Grona – Marta Gawęda-Szymaniak
 • 13:00 – Występ Quod Libet Orchestra z udziałem Bogumiły Tarasiewicz (mezzosopran)
 • 13:30 – Kuratorskie oprowadzanie po nowych ekspozycjach stałych
 • 14:30 – Muzea lubuskie w dobie pandemii – wymiana doświadczeń i dyskusja

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej” zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Województwa Lubuskiego.

Głównym jego celem jest zwiększenie różnorodności i oddziaływania oferty kulturalnej i edukacyjnej Muzeum Ziemi Lubuskiej poprzez rozbudowę i modernizację obiektu w taki sposób, aby efekty realizacji zaspakajały szeroko rozumiane potrzeby społeczeństwa, w tym potrzeby osób z dysfunkcjami i grup wykluczonych, w aspekcie kontaktu z cennym i wartościowym dziedzictwem kulturowym, którym jest zarówno sam gmach muzeum jak i zbiory zgromadzone przez instytucję.

Efektem inwestycji jest poprawa dostępności do unikatowych zbiorów kultury oraz wzrost ruchu turystycznego. Rozbudowa przyczyni się także do zwiększenia liczby odwiedzających.
W chwili obecnej ze względu na pandemię możliwości uzyskania zakładanych wskaźników projektu są niestety ograniczone. Projekt uwzględnił potrzeby osób niepełnosprawnych. Muzeum dostosowano do wymagań osób z dysfunkcją narządów ruchu (winda, dostosowane toalety, utworzenie miejsc parkingowych).

Całkowita wartość projektu: 20 631 055,39 PLN
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 12 623 056,08 PLN
Wysokość dofinansowania z budżetu Województwa Lubuskiego: 8 007 999,31 PLN
Okres realizacji projektu: 05.12.2016 – 29.05.2020

Dzięki realizacji projektu nasz region zyskał nowoczesną na poziomie europejskim instytucję, wzbogaconą o nowe wystawy stałe:

Dziedzictwo i Współczesność. Zielona Góra – region lubuski,
– Galeria Złotego Grona. Kolekcja sztuki polskiej XX wieku,

oraz dobrze wyposażoną salę konferencyjną, przestrzenny hol i przystosowaną do swojej funkcji salę edukacyjną.

Przedmiotem zadania była również modernizacja zabytkowego gmachu Muzeum Ziemi Lubuskiej. W ramach projektu m.in. zrealizowano prace:

 • wyremontowano instalację centralnego ogrzewania w całym budynku z wymianą pionów, podejść i grzejników oraz remontem węzła cieplnego – wymiennika ciepła,
 • wymieniono wewnętrzną stolarkę drzwiowej,
 • osuszono i zabezpieczono ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnej ze względu na wysokie zawilgocenie ścian piwnic,
 • zabezpieczono belki stalowe stanowiące główne elementy nośne dachu
 •  wymieniono spękaną kamienną posadzkę w holu na parterze, co spowodowało ujednolicenie całego hallu (starego z nowopowstałym),
 • wyremontowano instalację SAP (przeciwpożarowa: czujki dymu, sygnalizacja dźwiękowa, centrala) w celu ujednolicenia systemu w całym obiekcie po rozbudowie,
 • wyposażono cały obiekt po rozbudowie w system kontroli dostępu, dla podniesienia bezpieczeństwa osób i mienia a szczególnie zbiorów,
 •  wymieniono instalację antywłamaniową oraz monitoring wewnątrz i na zewnątrz budynku (czujniki ruchu i centrala, która umożliwia połączenie z firmą ochraniającą Muzeum, instalacja kamer wewnątrz i na zewnątrz oraz monitorów w pomieszczeniu ochrony).

Powierzchnia całkowita Muzeum Ziemi Lubuskiej, dzięki realizacji projektu, powiększona została o 2 367,60 m² i obecnie wynosi 6 843,10 m², użytkowa natomiast jest większa
o 1 990,87 m² i wynosi 5 317,87 m². Rozbudowa instytucji zniwelowała wiele problemów związanych z funkcjonowaniem Muzeum takich jak przechowywanie i eksponowanie zbiorów, brak zaplecza konferencyjnego czy profesjonalnej pracowni fotograficznej. Powiększenie powierzchni budynku wpłynęło korzystnie nie tylko na funkcjonalność obiektu, ale także na jego estetykę. Budynek stał się nowoczesny, bardziej przyjazny zarówno dla osób niepełnosprawnych ruchowo, jak i – dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii – dla środowiska. Można zaryzykować stwierdzenie, że Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze jest jedną z głównych atrakcji turystycznych naszego regionu.

RELACJA Z KONGRESU

II Lubuski Kongres Muzeów przeszedł już do historii. W tym roku jego obrady zdominowała, towarzysząca mu, uroczystość oficjalnego zakończenia projektu i rozbudowy Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Stała się ona okazją do podziękowania pracownikom sprawującym opiekę merytoryczną nad inwestycją oraz wykonawcom robót budowlanych, technicznych i aranżacyjnych, a także przypomnienia roli osób, które zainicjowały ideę zmiany wizerunku muzeum.

Podczas spotkania kilkoro pracowników MZL uhonorowanych zostało medalami i odznakami honorowymi za szczególny wkład pracy przy realizacji projektu. Dr Longin Dzieżyc i Jerzy Duber otrzymali Srebrne Krzyże Zasługi, natomiast Marta Gawęda-Szymaniak oraz dr Izabela Korniluk – odznaki honorowe – Zasłużony dla Województwa Lubuskiego.

Kolejnym punktem wydarzenia było wręczenie podziękowań przedstawicielom następujących firm: Perbud, Inveni, A + V, Projekt Menager, Progamp, Wielkopolskiej Grupy Prawniczej, AC Studio oraz Elgreco.

Projekt “Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej” udało się zrealizować dzięki funduszom unijnym (12 623 056,08 PLN) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Województwa Lubuskiego (8 007 999,31 PLN).

Uroczystość uświetnili: Anita Kucharska-Dziedzic – posłanka na Sejm RP, Wojciech Perczak – wicewojewoda Województwa Lubuskiego, Łukasz Porycki – wicemarszałek Województwa Lubuskiego, prof. Wojciech Strzyżewski – rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Mirosław Glaz – dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Nie zabrakło również wspaniałych seniorów – Zbigniewa Czarnucha oraz Stanisława Kowalskiego, którzy zawsze są obecni w ważnych dla naszego muzeum chwilach i dzielą się chętnie swoimi doświadczeniami.

Drugą część Kongresu wypełniły zagadnienia związane z życiem muzeów w Lubuskiem. Po obejrzeniu nowych wystaw powstałych dzięki rozbudowie, goście zostali zaproszeni do podzielenia się refleksjami dotyczącymi funkcjonowania instytucji muzealnych podczas pandemii. Ton wypowiedzi, jak podkreślił jeden z jej uczestników miał wydźwięk słodko-gorzki. Z jednej strony okazało się, że wiele placówek podjęło działań w sieci, realizowało różnorodne akcje streamingowe, robiło wszystko, by nie tracić kontaktu z odbiorcami swoich działań. Mimo tego ogromnego wkładu pracy, większość bardzo ucierpiała pod względem finansowym z uwagi na brak możliwości zarabiania. Z drugiej natomiast strony, zaobserwowany został – mniej więcej od czasu wakacji – bardzo radujący muzealników wzrost frekwencji zwiedzających. Można by rzec prawdziwy boom wycieczkowy i edukacyjny, dający nadzieję na przyszłość.