Archiwum aktualności
Jubileusz 100-lecia Muzeum w Zielonej Górze

4 czerwca 2022 roku minęło dokładnie 100 lat od chwili, gdy otwarto w niemieckiej wówczas Zielonej Górze Heimatmuseum. Z okazji jubileuszu Muzeum Ziemi Lubuskiej przygotowało na przestrzeni całego roku szereg wystaw odnoszących się do przeszłości naszego miasta i instytucji.

4 czerwca 2022 roku minęło dokładnie 100 lat od chwili, gdy otwarto w niemieckiej wówczas Zielonej Górze Heimatmuseum. Z okazji jubileuszu Muzeum Ziemi Lubuskiej przygotowało na przestrzeni całego roku szereg wystaw odnoszących się do przeszłości naszego miasta i instytucji. Kulminacją obchodów stało się spotkanie z przyjaciółmi, sponsorami, osobami zasłużonymi dla rozwoju Muzeum, dyrektorami instytucji kultury i muzealnikami naszego regionu, a także byłymi i obecnymi pracownikami Muzeum

Pierwszym jego akcentem było odsłonięcie tablicy upamiętniającej działalność Jana Muszyńskiego (1932-2017), najdłużej urzędującego dyrektora MZL. Aktu tego dokonali trzej wnukowie Pana Jana, którzy przybyli do Muzeum wraz z najbliższą rodziną. Jego imieniem nazwana została również sala koncertowo-konferencyjna, powstała w okresie ostatniej rozbudowy.

Część oficjalna spotkania została zdominowana przez uhonorowanie medalami, odznaczeniami i nagrodami pracowników, szczególnie zasłużonych dla instytucji. Medale państwowe otrzymali: Emilia Ćwilińska (Brązowy Krzyż Zasługi), Leszek Kania (Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”), dr Grzegorz Wanatko (odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej”). Wręczenia medali dokonał wicewojewoda Wojciech Perczak.

Wyróżniono także  wybrane osoby Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Lubuskiego”. Otrzymali je: Elżbieta Pastyrczyk, Igor Myszkiewicz oraz dr Arkadiusz Cincio. Z kolei nagrody Zarządu Województwa Lubuskiego przyznano: Leszkowi Kani, dr. Longinowi Dzieżycowi, Elżbiecie Lepczyńskiej, Elżbiecie Pastyrczyk, Marcie Gawędzie oraz dr. Grzegorz Wanatko. Odznaczenia i nagrody samorządowe wręczył wicemarszałek Województwa Lubuskiego Łukasz Porycki.

Przybyli na uroczystość mieli także okazję do wspomnień. Kanwą były zdjęcia ilustrujące stuletnią historię instytucji, które komentował Leszek Kania, przypominając chwile ważne, ale również i te codzienne ukazujące w pełnym kształcie funkcjonowanie instytucji.

W trakcie spotkania miało też miejsce przekazanie niezwykłego daru do kolekcji muzealnej. Pani Małgorzata Ziemska, córka nieżyjącego regionalisty Tadeusza Marcinkowskiego przekazała blisko sześćset archiwalnych pocztówek dotyczących tematyki kresowej. Za cenne obiekty wzbogacające w sposób zasadniczy zespół obiektów związanych z przesiedleniami po 1945 roku podziękował dr Longin Dzieżyc.

Finałowym akordem pierwszej części wieczoru były krótkie projekcje filmowe. W pierwszej z nich Jana Muszyńskiego wspominali przyjaciele i współpracownicy. Na drugi pokaz złożyły się pozdrowienia z okazji 100-lecia Muzeum przekazane przez przedstawicieli czołowych polskich formacji kabaretowych.

Z okazji Jubileuszu na ręce dyrektora Leszka Kani przekazane zostały gratulacje od: Anny Elżbiety Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, Łukasza Poryckiego – Wicemarszałka Województwa Lubuskiego, Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu ZielonogórskiegoMuzeum Lubuskiego im. Jana Dekareta w Gorzowie Wlkp., Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Kamili i Jerzego Nowaków z Piekarni Cichej Kobiety, Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza, Lubuskiego Muzeum Wojskowego, Biblioteki Uniwersyteckiej UZ, Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego, Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp., Stowarzyszenie Pionierów, Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida.

Gości przybyłych na Jubileusz czekało jeszcze  kilka atrakcji. Jedną z nich było zwiedzanie specjalnie przygotowanej wystawy „100 lat Muzeum w Zielonej Górze”, na której pokazano najciekawsze obiekty znajdujące się w kolekcji MZL. Był także znakomity koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy, którego tożsamość artystyczna – jak mówił frontmen grupy Adam Nowak – powstała w Zielonej Górze. A na zakończenie wystrzeliły race z tortu przystrojonego emblematami 100-lecia i polały się strumienie szampana. Goście i muzealnicy spędzili ze sobą kilka dodatkowych kwadransów ciesząc się jubileuszem, spotkaniem i rozmowami.

Dziękujemy Państwu!