Archiwum aktualności
Konkurs

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt. Moja przygoda w Muzeum w ramach XLII Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem Dlaczego tęsknię za Muzeum. Organizatorem wydarzenia jest Muzeum Okręgowe w Toruniu.

W związku z sytuacją pandemiczną, tegoroczna edycja Konkursu otrzymała hasło przewodnie: „Dlaczego tęsknię za Muzeum?”. Rozszerzona forma umożliwi wzięcie udziału zarówno osobom, które miały okazję zapoznać się osobiście z aktualnymi ekspozycjami, jak i tym, którym z powodu pandemii nie udało się odwiedzić muzeum w ostatnim czasie.

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat.

Uczestnicy Projektu mogą wykonać jedną lub więcej prac o tematyce:

  1. związanej z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź specyfikę działalności muzeum lub galerii
  2. dotyczącej artystycznej odpowiedzi na pytania: Dlaczego tęsknię za Muzeum? Co sprawiło, że chciałbym tam wrócić? Można skorzystać z wcześniejszych doświadczeń wizyty w muzeum – udziału w warsztatach i lekcjach muzealnych, zwiedzania, udziału w wernisażach, itp.

Projekt dotyczy wszystkich muzeów (z wyjątkiem martyrologicznych) oraz galerii sztuki i ekspozycji o charakterze muzealnym prezentowanych w innej, niż muzealna, przestrzeni wystawienniczej, np. na stronach internetowych.

Technika wykonanych prac:

  • prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i inne) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać)
  • formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50×50 cm.
  • grafika komputerowa – wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1
  • multimedia – płyta CD/DVD (filmy maks. do 3 min, nagrane w formacie MP4

 

Prace należy dostarczyć (pocztą lub osobiście) do Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze do dnia 11 czerwca 2021r.

Po wstępnej kwalifikacji dokonanej przez jury Muzeum Ziemi Lubuskiej, prace zostaną przesłane do głównego organizatora Konkursu – Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Prace muszą zawierać podane bardzo czytelnie informacje

  • pełne imię i nazwisko autora pracy oraz dokładny wiek autora pracy
  • tytuł pracy
  • nazwa i adres szkoły bądź instytucji
  • pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego

METRYCZKA i OŚWIADCZENIE oraz pełny Regulamin

Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą brały udziału w Projekcie!!!

 

Informacji dotyczących Konkursu udziela Dział Oświatowy MZL tel: 68 327 23 45 wew. 19