Archiwum aktualności
Między wczoraj a dzisiaj – widoki śląskich miast

Dział Historyczny Muzeum Ziemi Lubuskiej bierze udział w projekcie pt. „Między wczoraj a dzisiaj – widoki śląskich miast“ przygotowywanym przez Haus Schlesien z Königswinter.

Zakłada on stworzenie funkcjonalnej strony internetowej, gdzie każdy będzie mógł oglądać śląskie miasta na zasadzie porównania „kiedyś i dziś”. Pozwoli to na poznanie poszczególnych miast i ich rozwoju w okresie od początku XX aż do pierwszych lat XXI w. Istotą projektu jest nie tylko prezentacja najbardziej znanych widoków czy atrakcji turystycznych, lecz przedstawienie obrazu miasta z jego ulicami, zakątkami, budynkami publicznymi, urzędami, jak również urządzeniami rekreacyjnymi, parkami, boiskami itp. Dzięki temu widz będzie miał możliwość porównania codziennego życia dawniej i dziś. Szczególnie ważne zmiany w ich obrazie nastąpiły po przełomie w 1945 r.

Na początek proponujemy widok, który prawdopodobnie jest powszechnie znany zielonogórzanom. Nie jest to pocztówka, lecz fotografia wyrwana zapewne z jakiegoś rodzinnego albumu uciekającego grünberczyka, który chciał je zabrać ze sobą na pamiątkę, stąd też słaba jakość i nieostrość. Nie mniej jednak prawdziwość przekazu zachwyca.