Archiwum aktualności
Muzeum Przyjacielem Zielonej Góry

Dziękujemy serdecznie Towarzystwu Miłośników Zielonej Góry Winnica za przyznanie statuetki Przyjaciela Zielonej Góry Muzeum Ziemi Lubuskiej (w kategorii grupowej).

To wielki zaszczyt, radość oraz chęć do dalszego rozwoju, prowadzenia działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę. Wydarzenie miało miejsce 13 grudnia 2022.

Jak można przeczytać z relacji Towarzystwa: statuetka Przyjaciela Zielonej Góry w kategorii indywidualnej została przyznana profesorowi Hieronimowi Szczególe – jednemu z ojców zielonogórskiego środowiska naukowego, pierwszemu rektorowi Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Odbierając nagrodę w imieniu ojca prof. Leszek Szczegóła – dziękował kapitule i przekazał słowa podziękowania i satysfakcji, jaką wyróżnienie sprawiło jego tacie. Niestety z uwagi na stan zdrowia dziewięćdziesięciojednoletni laureat nie mógł uczestniczyć w uroczystości. W kategorii grupowej tytuł otrzymało Muzeum Ziemi Lubuskiej, za konsekwentne budowanie poczucia tożsamości społeczeństwa z miejscowym dziedzictwem kulturowym, a także wysoki poziom wystaw oraz wydarzeń artystycznych, będących świadectwem potencjału kulturowego miasta. Wyróżnienie odebrał dyrektor Leszek Kania, który dziękując za nagrodę przypomniał, że dzięki stałym ekspozycjom muzeum jest obecnie tym miejscem, gdzie na co dzień mnożna poznawać historię Zielonej Góry zarówno tę najstarszą, jak i najnowszą. Wręczenia nagród dokonali – wiceprezydent miasta dr Dariusz Lesicki oraz prezes Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry WINNICA – Ryszard Błażyński.

W drugiej części spotkania odbyło się finalne spotkanie z autorami trzytomowej publikacji „Historia Zielonej Góry”. Bohaterami wczorajszego wieczoru byli profesorowie – Wojciech Strzyżewski (redaktor wydawnictwa) oraz Czesław Osękowski – autor najobszerniejszych rozdziałów III tomu, poświęconych krajobrazowi gospodarczemu oraz samorządowi miasta po 1989 roku. Tym właśnie tematom poświęcona była rozmowa z historykami, którą moderowała red. Karolina Kamińska. Na zakończenie uczestnicy spotkania wzięli udział w losowaniu przybyłego prosto z uczelnianego wydawnictwa III tomu „Historii Zielonej Góry”. Dwudziestu szczęśliwców wracało do domu z osiemsetstronicowym dziełem, w którym zawarte zostały najnowsze dzieje naszego miasta po 1989 roku, którego towarzyszami była większość z uczestniczących we wczorajszym wydarzeniu osób.

Spotkanie, które prowadziła dr Izabela Korniluk, zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Janusza Kubickiego.

Partnerami wydarzenia było Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz Uniwersytet Zielonogórski.

Organizatorem jest TMZG “Winnica

 

 

Współorganizatorem są Uniwersytet Zielonogórski oraz Muzeum Ziemi Lubuskiej

 

Wydarzenie jest realizowane pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zielona Góra.