Archiwum aktualności
OD STU LAT WSZĘDZIE DLA WSZYSTKICH

9 stycznia 2019 r. o godz. 12.00 odbędzie się konferencja prasowa połączona z otwarciem wystawy „Od stu lat wszędzie dla wszystkich” zorganizowanej z okazji 100 rocznicy powstania,  jednej z najważniejszych polskich organizacji humanitarnych – Polskiego Czerwonego Krzyża.

Organizacja została utworzona tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.  18 stycznia 1919, z inicjatywy Stowarzyszenia Samarytanin Polski, zwołano naradę wszystkich działających pod zaborami organizacji, kierujących się w działaniu czerwonokrzyskimi ideałami.  Podczas posiedzenie, odbywającego się pod patronatem Heleny Paderewskiej, powołano do życia Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Pierwszym jego prezesem został Paweł Sapieha. Pierwotną nazwę organizacji zmieniono w 1927 r. na Polski Czerwony Krzyż.

Z okazji okrągłego jubileuszu Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża wspólnie z Muzeum Ziemi Lubuskiej oraz Archiwum Państwowym w Zielonej Górze przygotował wystawę poświęconą działalności organizacji. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną m.in.

  • dyplom i odznaka Węgierskiego Czerwonego Krzyża przekazana Zarządowi Wojewódzkiemu PCK  w 1956 r. w ramach podziękowań za przekazaną krew od społeczeństwa naszego województwa
  • plakaty, wydawnictwa promocyjne Polskiego Czerwonego Krzyża ( dot. działalności młodzieżowej, udzielania pierwszej pomocy, krwiodawstwa itp.)
  • publikacje Polskiego Czerwonego Krzyża
  • artykuły prasowe „Gazety Lubuskiej”
  • artykuł z „Gazety Zdrowie” – wydawnictwo PCK z 1956 r dot. pierwszych akcji poboru krwi
  • skany materiałów z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze min. protokół przekazania Szpitala PCK w Świebodzinie
  • materiały przekazane przez darczyńców oraz członków PCK min.
  • odznaczenia, dyplomy,
  • sztandary

Wystawa potrwa do 27.01.2019 r. Zapraszamy!