Archiwum aktualności
Odsłonięcie tablicy poświęconej Witoldowi Nowickiemu

28 lutego 2019 r. o godz. 18.30 przed gmachem Muzeum Ziemi Lubuskiej nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Witoldowi Nowickiemu, znakomitemu artyście, a także postaci bardzo zasłużonej dla Zielonej Góry. Inicjatorem umieszczenia płyty jest Towarzystwo Przyjaciół MZL, a jej fundatorem Urząd Miasta w Zielonej Górze oraz rodzina artysty.

Witold Nowicki (1924-2008) – malarz, poeta, podróżnik, żołnierz AK. Pionier i współtwórca zielonogórskiego środowiska plastycznego, a także… miłośnik kwiatów.
Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1945-1951) w pracowni prof. Jana Cybisa. Do Zielonej Góry przybył w 1953 r. i od razu zaangażował się w organizację lokalnego środowiska plastycznego. Brał udział w tworzeniu struktur Związku Polskich Artystów Plastyków, Biura Wystaw Artystycznych oraz Pracowni Sztuk Plastycznych. W zielonogórskim  Okręgu ZPAP wielokrotnie pełnił funkcję prezesa i wiceprezesa oraz liczne funkcje w Zarządzie i Komisjach Związku.Od 1963 r. współdziałał w organizowaniu Sympozjów i Plenerów “Złotego Grona”, biorąc w nich także udział. Był współorganizatorem plenerów poświęconych problematyce otoczenia człowieka, urbanistyki i estetyki. W okresie zawieszenia, a następnie rozwiązania ZPAP został wybrany przez zielonogórskie środowisko plastyczne na Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady ds. Plastyki. W czerwcu 1989 r. czynnie uczestniczył w odtwarzaniu związkowej struktury organizacyjnej.

Artysta miał na swoim koncie szereg wystaw indywidualnych i zbiorowych. W kolekcji Działu Sztuki Współczesnej zielonogórskiego Muzeum znajduje się ponad 60 jego obrazów, akwarel i rysunków. Warto dodać, że artysta jest autorem logotypu, którym posługuje się nasza instytucja.

Witold Nowicki aktywnie udzielał się  w życiu społecznym Zielonej Góry. Zasiadał w radzie miasta, a przedmiotem jego szczególnej uwagi było kształtowanie terenów zielonych oraz ochrona drzewostanu Winnego Grodu. Jako ekspert od roślinności, był m.in. projektantem, konsultantem i doradcą przy zakupach i pracach ogrodniczych w zielonogórskiej Palmiarni.
Witold Nowicki należał również do grona osób inicjujących powstanie Lubuskiego Towarzystwa Kultury (1960) oraz Towarzystwa Przyjaciół Zielonej Góry (1977). Był osobą o szerokich horyzontach intelektualnych i bardzo licznych pasjach. Poznawał nowe języki, był zapalonym żeglarzem i podróżnikiem, znawcą literatury pięknej i poetą. Miał też piękny ogród zimowy, w którym hodował egzotyczne rośliny, szczególnym upodobaniem darząc różne odmiany sukulentów.


Autorem koncepcji rzeźbiarskiej jest Artur Wochniak

 

RELACJA Z WYDARZENIA

Wczoraj (28.02.2019), we wczesnych godzinach wieczornych, nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Witoldowi Nowickiemu (1924-2008). Przed gmachem Muzeum pojawili się zielonogórzanie, dla których artysta był ważną postacią – rodzina, przyjaciele i miłośnicy jego talentu.
Sylwetkę twórcy i jego rolę w kształtowaniu lokalnego środowiska plastycznego oraz dokonania na rzecz miasta barwnie nakreślił dyrektor MZL. Głos zabrał także syn artysty – Maciej Nowicki, ciepło wspominając ojca. Ujawnił także kilka ciekawych informacji o jego pracach funkcjonujących przez lata w wieczornej odsłonie Winnego Grodu, a mianowicie o neonach rozświetlających niegdyś starówkę.


Aktu odsłonięcia tablicy dokonali: Maciej Nowicki wraz z małżonką, Artur Wochniak (autor tablicy) oraz dyrektor Muzeum – Leszek Kania.
Dopełnieniem wieczoru był koncert kwintetu HoTS w ramach Jazzującego Muzeum. Tuż przed występem zaprezentowane zostało jedno z dzieł Witolda Nowickiego, znajdujące się zbiorach MZL. Leszek Kania dokonał analizy obrazu przeplatając ją wspomnieniami ze spotkań z artystą oraz jego ciekawym życiorysem.
Tablica została zrealizowana z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta oraz Rodziny Witolda Nowickiego.