Archiwum aktualności
Opowieści o obrazach i nie tylko

14 lipca br. Muzeum odwiedzili beneficjenci i przedstawiciele  zielonogórskiego oddziału Fundacji Szansa dla Niewidomych.

Celem wizyty było nawiązanie relacji z lokalnymi przedstawicielami organizacji, od lat działającej na rzecz osób niepełnosprawnych wzrokowo. W trakcie spotkania  pracownice Działu Oświatowego MZL – Justyna Lubas-Wałęcka i Renata Gresiuk-Kowalska omówiły zakres aktualnej oferty, skierowanej do osób z dysfunkcjami. Zdradziły również kulisy kolejnych planów, których realizacja w istotny sposób uczyni edukacyjną ofertę Muzeum dla osób niepełnosprawnych wzrokowo bardziej atrakcyjną.

Beneficjenci w towarzystwie opiekunów zwiedzili część  ekspozycji  ”Złote Grono. Kolekcja sztuki polskiej XX w.” oraz Muzeum Wina. W trakcie oprowadzania wysłuchali prezentacji 5 skryptów, stworzonych na potrzeby przyszłych audiodeskrypcji dla obrazów  m in. „Kobieta z dzieckiem” Z. Pronaszko i „Struktura” J. Tchórzewskiego.

W Muzeum Wina zwiedzający mieli możliwość samodzielnie poprzez dotyk odkryć tajemnice najistotniejszych eksponatów związanych z tradycjami winiarskimi – m.  in. koryta deptakowego oraz miazgownicy. Wizyta przebiegła w radosnej i sprzyjającej dyskusji atmosferze. Pozytywne reakcje osób biorących w oprowadzaniu utwierdziły muzealników, iż spotkania z udziałem osób niepełnosprawnych wzrokowo powinny stać się stałym elementem oferty edukacyjnej.