Archiwum aktualności
Po nitce do grona – Europejskie Dni Dziedzictwa

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego Muzeum podczas kolejnej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.

W niedzielę, 18 września o godz. 12.00 odbędzie się wykład Joanny Szalpuk i Katarzyny Perek-Samosiuk pt. “Po nitce do grona”. Jednocześnie informujemy, że tego dnia wstęp do Muzeum na wszystkie wystawy i wydarzenia jest bezpłatny!

Podczas prelekcji zostaną zaprezentowane tradycje winiarskie Zielonej Góry i regionu, które stały się inspiracją dla artystek ze Stowarzyszenia Patchworku Polskiego do stworzenia tkanin. Część z nich znalazła się na trwającej aktualnie wystawie “Winobranie”, wpisującej się w obchody jubileuszu 800-lecia Zielonej Góry. W trakcie spotkania członkinie stowarzyszenia przybliżą także samą technikę patchworku.

Europejskie Dni Dziedzictwa to cykliczny projekt kulturalny, społeczny i edukacyjny o wyjątkowej skali i zasięgu: co roku we wrześniu mieszkańcy Starego Kontynentu mogą bezpłatnie zwiedzić najciekawsze zabytki w swojej okolicy oraz skorzystać z szerokiego wachlarza wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Podczas EDD nawet niedostępne na co dzień zabytki wpuszczają w swoje mury gości, a uczestnicy licznych spotkań, prelekcji i warsztatów poznają historię i kulturę zarówno narodową, jak i tę regionalną oraz lokalną.

Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Opiekunowie lokalnych obiektów i placówek kulturalnych w ramach EDD zapewniają bezpłatny dostęp do zabytków i innych obiektów kultury – muzeów, skansenów, parków, ogrodów – nie zawsze dostępnych na co dzień dla publiczności lub do których wstęp wiąże się z opłatami. Proponują także wiele innych atrakcji, takich jak koncerty, wystawy, festyny historyczne, prezentacje ginących zawodów, wykłady, kiermasze wyrobów artystycznych i rzemieślniczych; zachęcają do obcowania z kulturą i zabytkami, popularyzują wśród społeczeństwa regionalne tradycje i zwyczaje.

Jubileuszowa 30. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się pod hasłem „Połączeni dziedzictwem”.

POŁĄCZENI DZIEDZICTWEM – źródłem więzi społecznych jest komunikacja, możliwość przekazania myśli i wiedzy, nawiązania połączenia z członkami wspólnoty. Człowiek od najdawniejszych czasów doskonalił metody porozumiewania się na odległość za pomocą pisma, sygnałów, szyfrów, systemów łączności. Tworzył sytuacje, które sprzyjały wymianie słów: tradycyjne prace gospodarskie czy obchody świąteczne stanowiły okazje do opowiadania historii, wspominania osób i zdarzeń, sprawiając, że słuchacze budowali poczucie więzi nie tylko ze sobą nawzajem, ale też z przeszłością. Komunikacja to także szlaki handlowe, sposoby podróżowania, zabytki techniki, jak telegraf, telefon, kolej, a nawet balon.

Więcej informacji i inne wydarzenia na stronie internetowej https://edd.nid.pl/…/polaczeni-dziedzictwem-haslo-edd…/