Archiwum aktualności
Posiedzenie Rady Muzealnej na kadencję 2019-2023

24 września 2019 roku w zrekonstruowanym wnętrzu winiarni mieszczańskiej, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. W posiedzeniu wzięli udział dyrektorzy MZL – Leszek Kania oraz dr Longin Dzieżyc. Podczas zebrania uchwalono regulamin funkcjonowania Rady na nową kadencję 2019-2023, wybrano przewodniczącego oraz sekretarza Rady.

Członkowie Rady Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze:

  • prof. dr hab. Czesław Osękowski –przewodniczący Rady Muzeum Ziemi Lubuskiej
  • dr Iwona Peryt –Gierasimczuk
  • dr Anna Komar
  • Teresa Pawlak
  • prof. dr hab. Dariusz Dolański
  • Małgorzata Bukowicz
  • dr Tomasz Andrzejewski
  • dr Anitta Maksymowicz
  • dr Arkadiusz Cincio– sekretarz Rady Muzeum Ziemi Lubuskiej

Podczas posiedzenia głos zabrał dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze  – Leszek Kania, który zapoznał zebranych z bieżącą działalnością instytucji. Szczególnie dużo miejsca zajęło omówienie stanu zaawansowania prac przy rozbudowie budynku Muzeum.