Archiwum aktualności
Posiedzenie Rady Muzeum Ziemi Lubuskiej

29 czerwca 2021 roku odbyło się doroczne posiedzenie Rady Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

W spotkaniu uczestniczyli: prof. dr hab. Czesław Osękowski (przewodniczący Rady), prof. dr hab. Dariusz Dolański, dr Tomasz Andrzejewski, dr Anna Komar, Małgorzata Bukowicz, dr Anitta Maksymowicz oraz dr Arkadiusz Cincio. Oprócz członków Rady w zebraniu wzięli także udział dyrektor MZL – Leszek Kania oraz jego zastępca – dr Longin Dzieżyc.

Rada zaopiniowała pozytywnie – przedstawione przez dyrektora Leszka Kanię – sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Lubuskiej w 2020 roku oraz plan pracy instytucji na rok następny. Po zakończeniu posiedzenia członkowie gremium zwiedzili wystawy w oddanym przed rokiem do użytku nowym skrzydle budynku.