Archiwum aktualności
Poszukujemy kontaktu z Rodziną Pani WANDY PRUSKIEJ (SUDNIK)

W ramach przygotowywanej stałej ekspozycji historycznej znajdzie się część zatytułowana Przełomowy rok 1945, poświęcona migracjom ludności na Ziemię Lubuską i trudnym początkom egzystencji na nowym miejscu. Oprócz perspektywy „wielkiej historii”, zależy nam na ukazaniu tego wyjątkowego czasu widzianego oczami lub przez pryzmat losów „zwykłych” ludzi. Jedną z form takiego spojrzenia będzie prezentacja kilku minibiografii osób osiadłych po Ii wojnie światowej na Ziemi Lubuskiej.

Są wśród nich losy pani WANDY PRUSKIEJ (nazwisko panieńskie; po mężu najprawdopodobniej SUDNIK). W naszych zbiorach znajdują się niezwykle interesujące dokumenty, wskazujące na bardzo daleką i skomplikowaną drogę, którą przebyła Pani Wanda (wówczas Pruska), zanim dotarła do Zielonej Góry. Przykład ten ilustruje jak ciężkie były losy Polaków w czasie  i już po wojnie oraz jak niekiedy okrężne szlaki wiodły ich do miejsc, które miały stać się ich nowym domem.

Aby móc w sposób pełniejszy ukazać drogę naszej bohaterki poszukujemy kontaktu z Rodziną Pani WANDY PRUSKIEJ (SUDNIK). Liczymy, iż jej bliscy mogliby ewentualnie udostępnić nam fotografie lub uzupełnić czy wyjaśnić niektóre fakty z życia swojej krewnej.

Mamy nadzieję, iż  dzięki mediom społecznościowym nasz post dotrze do członków rodziny pani Wandy Pruskiej (będziemy wdzięczni za udostępnianie go) i że zechcą oni odezwać się do nas. Kontakt: dr Anitta Maksymowicz, tel. 68 327 23 45.