Archiwum aktualności
Powstaniec czyli kto – seminarium naukowe

15 II 2019 r. w godz. 13.00 – 16.00 w Sali Witrażowej MZL odbędzie się sympozjum naukowe organizowane przez Oddział Lubuski Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego z okazji 100. rocznicy zakończenia zrywu i podpisania rozejmu w Trewirze. W ramach wystąpień naukowych, proponujemy Państwu wysłuchanie 4 referatów przygotowanych przez historyków i politologów z Poznania, Wrocławia, Bredy i Zielonej Góry. Prelegentami seminarium będą: Tomasz Kościański, Katarzyna Zielińska, Edward Skubisz oraz Damian Bączkiewicz.

  • Tomasz Kościański – “Wykorzystanie prasy jako źródła w badaniach nad Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919” Pracownik naukowy Muzeum Okręgowego w Lesznie oraz doktorant Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
  • Katarzyna Zielińska – “Od Krzyża żelaznego do Virtuti Militari. Polacy w armii niemieckiej.” Absolwentka historii na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz wiceprzewodnicząca Oddziału Młodzieżowego TPPW.
  • Edward Skubisz – referat dot. społecznej strony konfliktów terenów przygranicznych i odpowiednich komponentów psychologicznych, które pozwalają na wywoływanie powstań czy konfliktów zbrojnych. Doktorant Uniwersytetu w Amsterdamie, filozof, teolog i historyk zaangażowany w działalność społeczną. Założyciel i prezes honorowy Fundacji Dom Pokoju we Wrocławiu, wieloletni pracownik Domu Anny Frank w Amsterdamie i były pastor. Edward Skubisz jest również synem oficera wojsk gen. Maczka, które wyzwalały wraz z Aliantami Holandię w latach 1944-1945, co jeszcze wzbogaca sylwetkę prelegenta.
  • Damian Bączkiewicz – referat dot. wpływu demobilizacji wojska wielkopolskiego po wojnie bolszewickiej na postawy polityczno-wychowawczych Wielkopolan w II RP z Uniwersytetu Wrocławskiego, który jest również Przewodniczącym Rady Młodzieżowej przy TPPW.

W drugiej części spotkania zachęcamy do wzięcia udziału w otwartej debacie oraz zadawania pytań naszym prelegentom.

Serdecznie zapraszamy, miła atmosfera i poczęstunek gwarantowane!