Archiwum aktualności
Pożegnanie Wacława z Marią – Józefa Simmlera

20 kwietnia 2022 roku o godz. 17.00 w Sali Witrażowej MZL  będzie miało miejsce kolejne wydarzenie z okazji obchodów 100-lecia Muzeum w Zielonej Górze: w ramach cyklu „Arcydzieła polskiego malarstwa” zaprezentowane zostanie dzieło Józefa Simmlera „Pożegnanie Wacława z Marią” ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu. Pokazowi towarzyszyć prelekcja dr. Arkadiusza Krawczyka dotycząca obrazu i jego znakomitego twórcy.

Z okazji Jubileuszu 100-lecia Muzeum Ziemi Lubuskiej przygotowało kolejną odsłonę cyklu „Arcydzieła polskiego malarstwa”. Celem akcji jest umożliwienie zielonogórzanom zapoznanie się ze znaczącymi obrazami najwybitniejszych polskich artystów, a swoistym kluczem doboru autorów jest brak ich prac w zbiorach MZL. W czasie każdego pokazu tylko przez parę godzin można obejrzeć obraz wybitnego polskiego twórcy, wypożyczony na tę okazję z wybranego polskiego muzeum. Pokazowi towarzyszyć będzie wykład poświęcony autorowi i jego twórczości ze szczególnym uwzględnieniem prezentowanego dzieła.

Prezentacja dzieła odbędzie się w środę, 20 kwietnia br. o godz. 17.00, a poprzedzi ją wykład poświęcony obrazowi i jego twórcy. Prelekcję pt. “Pożegnanie Wacława z Marią” Józefa Simmlera w perspektywie korespondencji sztuk” poprowadzi dr Arkadiusz Krawczyk, kustosz Galerii Sztuki Polskiej XVI – XVIII wieku z Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Józef Simmler urodził się 14 marca 1823 roku w Warszawie, zmarł tamże 1 marca 1868 r. Malarz oraz współzałożyciel Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Tworzył głównie obrazy historyczne, religijne oraz portrety.

Simmler pochodził z zamożnej, mieszczańskiej rodziny. W 1841 roku wyjechał na studia do Drezna. Już po pierwszym roku za swoje osiągnięcia w dziedzinie sztuki otrzymał srebrny medal. Następnie przeniósł się do Monachium. W roku 1845 wrócił do polskiej stolicy, gdzie kontynuował edukację artystyczną. Kolejnym miejscem jego kształcenia stał się Paryż. Pobierał tam nauki u Paula Delaroche’a, który znacząco wpłynął na ukształtowanie jego stylu artystycznego. Prawdopodobnie to dzięki niemu polski artysta zainteresował się malarstwem historycznym. Wpływ Delaroche’a jest widoczny m.in. w najbardziej znanym obrazie Simmlera Śmierć Barbary Radziwiłłówny z 1860 roku. To właśnie dzięki temu dziełu malarz został okrzyknięty „romantykiem-historykiem”. Twórczość Simmlera szybko znalazła wielu miłośników. Artysta cieszył się uznaniem, a szczególną popularność przyniosły mu portrety. Ceniono jego perfekcję i dbałość o szczegóły.

Arkadiusz Krawczyk, doktor nauk humanistycznych. Absolwent pięcioletnich studiów filologii polskiej i historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku akademickim 2016/2017 uzyskał m. in. stypendium im. Anny Stadnickiej przyznawane przez Fundację im. Maurycego Mochnackiego. Autor książki Portret sztukmistrza. Teofil Lenartowicz wobec kultury renesansu (Poznań 2021). Współredaktor dwóch książek – Narodziny nowoczesności. Studia o polskiej rzeźbie dwudziestolecia międzywojennego, Wolsztyn 2016 (współredakcja Katarzyna Janicka) oraz Odbicia – Oddźwięki – Odcienie. Wiek XIX wobec sztuk, Poznań 2020 (współredakcja Alina Borkowska-Rychlewska, Radosław Okulicz-Kozaryn, Karolina Karpińska).

Współorganizator wydarzenia

Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny!

Więcej informacji:

Leszek Kania – kurator cyklu „Arcydzieła polskiego malarstwa”, tel. 68 327 23 45