Archiwum aktualności
Pracownicy MZL wyszkoleni

Z przyjemnością informujemy, że w listopadzie 2022r. nasze Muzeum przystąpiło do realizacji Projektu pn. „Zwiększenie dostępności do pełnej oferty kulturalnej Muzeum Ziemi Lubuskiej osobom ze szczególnymi potrzebami”.

Projekt otrzymał grant w ramach programu KULTURA BEZ BARIER, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uzyskane dofinansowanie pozwoli na likwidowanie barier w obszarach: widzenie, słyszenie, poruszanie się, rozumienie i czucie, zapewniając osobom ze szczególnymi potrzebami, zwiększenie dostępności do zasobów i oferty Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Posłuży temu stworzenie systemu (szkolenia pracowników, mapy tyflograficzne, audioprzewodniki, pętle indukcyjne), dzięki któremu opracowana zostanie tzw. bezpieczna podróż odbiorcy wydarzeń kulturalnych takich jak: wystawy stałe, wystawy czasowe, wykłady, konferencje, spotkania autorskie i koncerty.

Obecnie zrealizowany został pierwszy etap Projektu – szkolenia przeprowadzone przez specjalistów z Fundacji Katarynka we Wrocławiu:

1. Obsługa osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, narządów ruchu i intelektualną, podnoszący kompetencje pracowników Muzeum w zakresie usługi przewodnickiej i edukacji muzealnej osób z dysfunkcjami.

2. Tworzenie audiodeskrypcji

3. Tworzenie tekstów ETR

Prowadzącymi były: Magdalena Brumirska-Zielińska, Anna Jeżowska-Siwek, Karolina Przybył, Magdalena Orłoś.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 4.3
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020