Archiwum aktualności
Promocja tomiku poetyckiego Rolanda Hellmanna

23 września 2022 roku (piątek) o godz. 17.00 obyła się na promocję tomiku poetyckiego pt. Gedanken – Myśli, autorstwa Rolanda Hellmanna. Autor jest znanym pasjonatem dziedzictwa kulturowego i piękna natury Ziemi Lubuskiej.

Państwo Małgorzata i Roland Hellmann są częstymi gośćmi Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. W murach naszej instytucji niejednokrotnie odbywały się spotkania poświęcone działalności tych zasłużonych dla Zielonej Góry osób. Najczęściej były to wydarzenia związane z fotografią i promocją albumów autorstwa Rolanda Hellmana, który w swoim dorobku ma kilka wydawnictw ukazujących Zieloną Górę i region lubuski. Tym razem Roland Hellmann nie będzie przedstawiał piękna Winnego Grodu czy Ziemi Lubuskiej przy pomocy obrazów, ale będzie inspirował mową wiązaną, prezentując swoją poezję.

Autor urodził się na Dolnym Śląsku, po II wojnie światowej jego rodzina trafiła do Republiki Federalnej Niemiec. W latach 80. XX wieku organizował pomoc charytatywną  dla Zielonej Góry. Był także jednym z animatorów spotkań  kulturalnych pomiędzy miastem Zielona Góra i Verden. To m.in. dzięki jego działalności udało się nawią­zać współpracę mię­dzy tymi miastami. Roland Hellmann od lat działa na rzecz współ­pracy polsko–niemieckiej, pasjonuje się fotografią, ale – co wiedzą nieliczni – pisze także wiersze i to od końca lat 50. XX wieku. Pierwszy powstał na fali wydarzeń, które miały miejsce na Węgrzech w 1956 r. Jednak dopiero w ostatnim czasie zostały one zebrane w formie tomiku zatytułowanego Gedanken – Myśli. Składa się na niego 66 utworów.

W pogodny wieczór, 23 września do Muzeum Ziemi Lubuskiej zawitali miłośnicy twórczości Rolanda Hellmanna. W Sali Witrażowej goście mogli zobaczyć fotografie przedstawiające piękno naszego regionu. Jednak tym razem dominującym punktem spotkania była nie pasja fotograficzna, ale tomik wierszy autorstwa Rolanda Hellmanna. Przybyłych przywitał wicedyrektor MZL dr Longin Dzieżyc, który przypomniał zasługi bohatera spotkania na rzecz naszego miasta. Na początku lat 80. Roland Hellmann zaangażował się w pomoc humanitarną dla Polski, a liczona w milionach złotych pomoc dotarła głównie do Zielonej Góry. W tym dziele pomagała mu małżonka Małgorzata. Oboje za prowadzoną działalność zostali uhonorowani mianem Honorowych Obywateli Miasta Zielona Góra.

W dalszej części uczestnicy mieli okazję poznania twórczości poetyckiej, którą Roland Hellmann uprawia od kilkudziesięciu lat. Do tej pory jego wiersze pozostawały nieodkryte. Wydany w 2019 roku tomik  Gedanken – Myśli to  zbiór kilkudziesięciu utworów dotykających różnych sfer życia. Kilka z nich autor zaprezentował osobiście. Człowieku, obudź się to optymistyczne zawołanie, aby mimo nieuchronności śmierci żyć pełnią życia i dać coś światu od siebie. W podobnym tonie jest utrzymany kolejny wiersz Dzień po dniu. Poeta wskazuje na upływający czas, który należy dobrze wykorzystać podejmując właściwe decyzje. Wiersz Ty to ty akcentuje możliwość dokonywania wyborów i kierowania własnym życiem. I choć droga wiodąca przez życie bywa pokrętna to jednak kierujemy się samodzielnym wyborem pośród mnogości ludzkich ścieżek. Autor  zaprezentował także nostalgiczny utwór Moja róża. Opowiada on o pięknej roży, ale wnikliwy obserwator dostrzeże, że to metaforyczna opowieść o partnerce autora – Małgorzacie, która choć delikatna, twardo stąpa po ziemi i jest prawdziwym oparciem dla męża. To tylko sen z kolei opowiada o wyśnionych marzeniach, które może i są iluzją, ale powodują, że człowiek może mieć złudzenia i nadzieje w wielu aspektach życia. Na słuchaczy czekała także niespodzianka. Autor zaprezentował przejmujący i osobisty wiersz Matka z nowego tomiku pt. Serce i dusza, który dopiero co ujrzał światło dzienne.

Po prezentacji poezji wywiązała się ciekawa dyskusja. Jej podsumowaniem mogą być słowa zaczerpnięte z innego wiersza Myśli. To one towarzyszą nam przez całe życie, są wolne i sprawiają, że człowiek jest niezależnym bytem. [dr Grzegorz Wanatko]

Podczas spotkania autorskiego, Roland Hellmann zaprezentował słuchaczom wybrane utwory poetyckie. Poniżej jeden z nich.

 

ZIELONA GÓRA

Czerwone wino jest jak krew serdeczna,

zielona winorośl jak nadzieja,

błękitne niebo wierne jest temu miastu.

I to wszystko ma Zielona Góra.

 

Zielonogórzanie związani są z tym regionem,

zakotwiczeni w swoje tu i teraz,

nie zostawią tego miasta tak szybko,

a ich serce pozostaje tutaj na wieki.

 

Zielona Góra łączy ludzi z bliska i z daleka,

jest nie tylko perłą tego regionu,

także jego błyszczącą gwiazdą,

z bogatą tradycją.

 

Wstęp wolny.