Archiwum aktualności
Rozmowy o wspólnym dziedzictwie kulturowym

Przedstawiciele Rady Fundacji Brandenburskiej gościli wczoraj w województwie lubuskim. Celem ich wizyty były rozmowy  dotyczące kultywowania wspólnego dziedzictwa kulturowego.

W godzinach przedpołudniowych goście odwiedzili Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, gdzie spotkali się z pracownikami Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej – dyrektorem Radosławem Brodzikiem oraz Agata Zajączkowską. Stronę niemiecka reprezentowali: inż. Jochen Ulrich (przewodniczący Rady Fundacji), Martin Gorholt, David Lenard, prof. Dr Paul Zalewski oraz dr Magdalena Abraham-Diefenbach. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy Muzeum Ziemi Lubuskiej – Leszek Kania oraz dr Longin Dzieżyc.

W trakcie rozmów podniesione zostały zagadnienia przyszłej współpracy pomiędzy Fundacją a Województwem Lubuskim w ramach kolejnej odsłony programu Interreg V, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji muzealnych z Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp.

Na zakończenie spotkania goście zostali oprowadzenie po ekspozycji historycznej utrwalającej skomplikowane dzieje mieszkańców tej ziemi. Duże wrażenie na przybyszach zrobiła również wystawa poświęcona współczesnej sztuce polskiej. Już w trakcie jej zwiedzania pojawiały się pierwsze pomysły wspólnych przyszłych przedsięwzięć. Zwieńczeniem pobytu była degustacja lokalnego wina, będącego najlepszym symbolem trwałości wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Druga część pobytu przedstawicieli Fundacji odbyła się w gorzowskim Muzeum im. Jana Dekerta, gdzie obradom przewodniczył marszałek Tadeusz Jędrzejczak.

Fundacja Brandenburska została założona jako jednostka archiwalno-naukowa z naciskiem na współpracę polsko-niemiecką. Jej celem jest m.in. kultywowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz pielęgnowanie przeszłości i wspomnień o ówczesnym życiu Niemców na terenach należących dziś do naszego województwa. Fundacja jest wspierana przez rząd Landu Brandenburgii.