Archiwum aktualności
Świąteczne spotkanie w Muzeum

Dziś marszałek Łukasz Porycki oraz dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Mirosław Glaz spotkali się w siedzibie Muzeum Ziemi Lubuskiej z dyrektorami instytucji kultury, edukacji i sportu, którzy zjechali do Zielonej Góry z całego województwa.

Dziś marszałek Łukasz Porycki oraz dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Mirosław Glaz spotkali się w siedzibie Muzeum Ziemi Lubuskiej z dyrektorami instytucji kultury, edukacji i sportu, którzy zjechali do Zielonej Góry z całego województwa.

Na kilka przed Wielkanocą odbyło się spotkanie z dyrektorami instytucji kultury, edukacji i sportu podległymi Departamentowi Infrastruktury Społecznej UMWL. Witając zebranych wicemarszałek Łukasz Porycki podziękował wszystkim za ostatnie miesiące pracy. Zaangażowanie w trudnym czasie pandemii i aktywność poszczególnych instytucji w niesieniu pomocy uchodźcom z Ukrainy. W wypowiedzi pojawiły się również zagadnienia odnoszące się do inwestycji prowadzonych przez liczne placówki. Łukasz Porycki zapewnił, że są one priorytetem i Urząd dołoży wszelkich starań, by je ukończyć pomimo niekorzystnych uwarunkowań finansowych

To samo zapewnienie pojawiło się w kwestiach związanych z nieoczekiwaną podwyżką kosztów utrzymania. Wicemarszałek Porycki zapewnił kadrę zarządzającą, że Urząd nie zostawi ich samych z tym problemem i będzie wspierał podległe instytucje kultury w dobie inflacji. Również w zakresie wynagrodzenia dla pracowników. W zwieńczeniu wypowiedzi przekazał życzenia świąteczne wszystkim uczestnikom spotkania i za ich pośrednictwem wszystkim pracownikom kultury w województwie.

Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Mirosław Glaz. Swoje życzenia dla obecnych zamknął słowami –  Szukajmy tego, co najlepsze w każdym człowieku przy świątecznym stole.

Kolejne spotkanie dotyczące przyszłorocznego budżetu zostało wyznaczone na wrzesień br.