Archiwum aktualności
Wicemarszałek Łukasz Porycki wizytuje naszą nową inwestycję

Dziś w godzinach przedpołudniowych Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Łukasz Porycki wizytował nasze muzeum. Towarzyszyła mu z-ca dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej – Tatiana Janiak.

Przedmiotem rozmów naszych gości z dyrekcją i pracownikami instytucji oraz przedstawicielami firmy, realizującej projekt „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej”, był stan zaawansowania prac budowlanych w obiekcie. W trakcie krótkiego spotkania w Winiarence zrelacjonowane zostały aktualne poczynania  związane z remontem. Wicemarszałek zainteresowany był nie tylko terminowością i rzetelnością wykonywania inwestycji, ale dopytywał także o ewentualne problemy. W trakcie rozmowy zadeklarował pomoc Urzędu Marszałkowskiego w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności.

Po krótkiej rozmowie nastąpiło oprowadzanie po nowo budowanym obiekcie. W rolę przewodnika wcielił się  Leszek Kania – dyrektor MZL. Podczas obchodu wicemarszałek zobaczył najważniejsze pomieszczenia związane z merytoryczną działalnością muzeum – salę szkoleniowo-koncertową, przestrzenie wystawiennicze na I i II piętrze.  Zapoznał się także z pracami remontowymi wykonanymi już w starej części muzeum – wymianą stolarki drzwiowej, odnowieniem i  wyposażeniem pokoi gościnnych. Korzystając z okazji odwiedził także najnowsze wystawy czasowe, prezentowane obecnie w naszej instytucji.  Elementem kończącym wizytację była lustracja wewnętrznego dziedzińca, gdzie do niedawna stały baraki budowlane, a dziś prowadzone są prace porządkujące teren.