Archiwum aktualności
Wizyta gości z Haus Schlesien (Dom Śląski) w Königswinter

W poniedziałek, 25 października 2021 roku miała miejsce bardzo miła uroczystość. Po długiej, spowodowanej pandemią, przerwie odwiedzili nas przyjaciele z Haus Schlesien (Dom Śląski) w Königswinter (Nadrenia Północna-Westfalia).

Kierująca Centrum Dokumentacji i Informacji Domu Śląskiego Nicola Remig i odpowiedzialny za współpracę naukową Adam Wojtala przyjechali, by zapoznać się z nowymi wystawami, omówić możliwości na przyszłość, poznać nasze doświadczenia z rozbudowy i opowiedzieć o własnych planach, gdyż obecnie Haus Schlesien jest w trakcie przebudowy, ale przede wszystkim, by wzmocnić długoletnią naszą współpracę.

Kontakty między naszymi instytucjami liczą już około 20 lat. Wielokrotnie wystawy MZL gościły w Haus Schlesien i odwrotnie – ekspozycje z Haus Schlesien były prezentowane u nas. Współpracowaliśmy także przy kilku wspólnych projektach ekspozycyjnych, a obecnie przy projektach internetowych związanych z historią Śląska. Braliśmy też udział w konferencjach i warsztatach organizowanych przez stronę niemiecką oraz w publikacjach, a nasi partnerzy odwiedzali nas niemal co roku. Mimo trudnej sytuacji ostatnich kilkunastu miesięcy, nadal podtrzymywaliśmy kontakt, czego efektem jest m.in. cenny depozyt z Haus Schlesien, który znalazł się na nowej wystawie historycznej: dwa obiekty ilustrujące losy Niemców zmuszonych do opuszczenia swych śląskich domów – wózek uchodźców oraz walizka z Grünbergu.

Główny punkt naszego spotkania, w którym z ramienia MZL wziął udział dyrektor Leszek Kania, jego zastępca Longin Dzieżyc, Izabela Korniluk oraz Anitta Maksymowicz, przewidywał podpisanie Umowy kooperacyjnej, dzięki której wzmocnione zostaną nasze kontakty, w zakresie, w którym już do tej pory działamy, m.in. na polu organizacji wystaw, publikacji czy projektów naukowych. Ma to się odbywać poprzez kontynuację dostarczania informacji i produktów digitalizacji, przeprowadzanie kwerend, wymianę depozytów oraz połączenie kanałów mediów społecznościowych i realizację wspólnych projektów internetowych. Podczas spotkania Nicola Remig i Leszek Kania podpisali i wymienili się dokumentami. W ten sposób wieloletni związek między naszymi placówkami został sformalizowany J.

Po części oficjalnej Goście w towarzystwie dyrektora i kuratorów zwiedzili nowe ekspozycje stałe. Szczególne wrażenie zrobiła na nich multimedialna makieta, ale także „ślimak” z panoramą dawnego Grünbergu oraz multimedialne prezentacje w części dotyczącej powojennych losów przesiedleńców. Cieszymy się, że nasza współpraca będzie kontynuowana.

[Anitta Maksymowicz]