Archiwum aktualności
Wizyta księcia Enrique de Villamor w Muzeum

1 lutego 2019 r. naszą instytucję odwiedził Don Alvaro Enrique de Villamor y Soraluce, którego ciotka – Beatrice de Andia jest w prostej linii potomkinią księżnej Doroty de Talleyrand-Pèrigord. Celem wizyty, w której uczestniczył Jarosław Skoruski reprezentujący Urzędu Miasta oraz prezes “Stowarzyszenia nasze Zatonie”, były  rozmowy dotyczące projektowanej w przyszłym roku wystawy czasowej prezentującej francuskie i polskie dziedzictwo Talleyrandów. Dziś obiekty te znajdują się w zamku  Chatonniere we Francji.

Podczas spotkania określone zostały ramy czasowe ekspozycji,  wstępne warunki jej realizacji oraz przybliżony zakres obiektów mających się na nią składać. Książę de Villamor obejrzał także z uwagą wystawy, które obecnie są prezentowane w naszym Muzeum. Szczególnym jego zainteresowaniem cieszyła się Galeria Sztuki Sakralnej oraz Muzeum Wina. Co ciekawe nasz gość znakomicie posługuje się językiem polskim, co bardzo ułatwiało oprowadzanie po obiekcie. Ta umiejętność, jak sam powiedział,narodziła się z miłości, gdyż sentyment do Polski i niezwykły szacunek dla naszej historii zaszczepiła w nim  żona Grażyna. To właśnie dla niej nauczył się mówić po polsku.

Czwarta już wizyta księcia de Villamore w Zielonej Górze związana jest z działalnością Stowarzyszenia Dla Tradycji i Kultury Europejskiej APTCEktórej przewodniczy. Jej projekt „Nagroda Odrodzenia” polega na budowaniu mostów między odległymi rejonami na bazie wspólnych doświadczeń historycznych lub kulturowych. Powstaje w ten sposób nowa „nieoczywista”, z punktu widzenia tradycyjnego ruchu turystycznego, trasa. Wszystkie powstałe w Europie trasy łączą się w Europejski Szlak Kulturowy „Romanico XXI” (Szlak romański XXI wieku). Tym razem obecność członka rodu de Villamore w Winnym Grodzie miała na celu, oprócz planów związanych z naszą instytucją:

  • zacieśnienie ram współpracy przy powstawaniu nowego kierunku kształcenia – renowator elementów architektury, w  zielonogórskiej „Budowlance”
  • spotkanie z młodzieżą LO V przygotowującej się do wyjazdu studyjnego do Regionu Centralnego -Dolina Loary, której efektem będzie powstanie międzynarodowego szlaku turystycznego opartego na dziedzictwie Talleyrandów.

Warto dodać, że partnerem polskim Stowarzyszenia Dla Tradycji i Kultury Europejskiej APTCE jest Stowarzyszenie „Nasze Zatonie”. Patronat nad realizowanymi projektami objął Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak oraz Marszałek Województwa Elżbieta Anna Polak.

Przypomnijmy, że Beatrice de Andia jest  potomkinią księżnej Doroty de Talleyrand-Pèrigord, w prostej linii po jej młodszym synu Alexandrze i wnuku Archibaldzie, którzy mieszkali w Zatoniu. Posiada w swoim zamku w Chatonniere liczne pamiątki związane z rodziną Talleyrand. Madam Beatrice osobiście jest zaangażowana w  rewitalizację parku w Zatoniu. Sama markiza jest autorką wielu publikacji na temat historii zabytków Paryża związanych z kulturą i sztuką.

Don Alvaro Enrique de Villamor y Soraluce pochodzi ze starego rodu rycerskiego mającego swoją siedzibę od początku  XIII w. w Kastylii.  Zajmuje się ona między innymi  zabieganiem o ochronę zabytkowych budowli oraz promowaniem dziedzictwa kulturowego poprzez organizację wspólnych międzynarodowych projektów, polegających na wspólnych ekspedycjach historycznych młodzieży. Organizuje podróże studyjne młodzieży hiszpańskiej do Polski i przybliża im historię naszego kraju. Enrique de Villamor współpracuje z młodzieżą z krakowskich, wrocławskich i zielonogórskich szkół.  Jest inicjatorem zakładania tematycznych szlaków historycznych, które wpływają na rozwój turystyki. Organizuje podróże studyjne młodzieży hiszpańskiej do Polski i przybliża im historię naszego kraju. Z jego inicjatywy młodzież z Polski między innymi zwiedzała Kastylię i Kraj Basków. Książę Enrique de Villamor został odznaczony medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzatę Omilanowską oraz oraz Orderem  Zasługi  Rzeczypospolitej Polskiej nadany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.