Archiwum aktualności
Wizytacja na placu budowy

Rozbudowa i modernizacja naszej instytucji postępuję błyskawicznie. Minęło nieco ponad pół roku od tzw. wbicia łopaty pod inwestycję, a dziś pracownicy PERBUDU wznoszą już ściany na drugim piętrze nowego obiektu.

Zaawansowanie stanu realizacji projektu jest obiektem zainteresowania władz województwa, mediów oraz mieszkańców naszego miasta. 29 lipca br. gościliśmy na placu budowy delegację z  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w osobach wicemarszałka Łukasza Poryckiego oraz Tatiany Janiak – zastępcy dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej. Goście z zaciekawieniem przyglądali się  jak wygląda postęp prac, dopytywali m. in. o terminowość robót, a także  o ewentualne problemy, które zawsze przy tak dużych inwestycjach mogą się pojawić. Wicemarszałek Łukasz Porycki, bardzo zadowolony z postępu prac, zadeklarował ewentualną pomoc Urzędu w razie nieprzewidzianych okoliczności.

Warto przy tej okazji dodać, że równolegle z budową nowego obiektu toczą się prace modernizacyjne we wnętrzach starej siedziby muzeum. Na ukończeniu jest już wymiana instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku. Równolegle trwa malowanie pomieszczeń biurowych i magazynów oraz  uzupełnianie tynków po wymianie instalacji c.o. i elektrycznej. Ruszyła także wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, osuszenie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian zewn. oraz zabezpieczenie belek stalowych stanowiących gł. elementy nośne dachu.

Przypomnijmy, że pomimo bardzo szerokiego zakresu robót – muzeum jest stale otwarte dla zwiedzających, a pracownicy instytucji dwoją się i troją, by zminimalizować niedogodności, jakie mogą napotkać goście odwiedzający naszą placówkę.

Całkowita wartość projektu: 20.839.074,18 zł, kwota dofinansowania (POIiŚ): 12.623.056,08 zł
Wkład własny: 8.216.018,10 zł
Okres realizacji projektu: 05.12.2016 – 29.05.2020