Archiwum aktualności
Wrzesień 1939 – tragedia Kresów. Wykład prof. Stanisława Nicieji

To była już trzecia wizyta Stanisława Nicieji w naszym Muzeum. Wykład profesora, jak zawsze ściągnął byłych mieszkańców dawnych ziem polskich oraz ich potomków, a także miłośników historii Kresów. Tym razem prelegent podjął szczególny temat, zajął się bowiem wielkim eksodusem Polaków we wrześniu 1939 r. dziejącym się na ówczesnych ziemiach południowo-wschodnich.

Elementem spinającym opowieść były trzy mosty graniczne, którymi uchodźcy uciekali przed nawałą hitlerowską i później sowiecką. Jak się okazało były one tłem smutnych epizodów historycznych, za którymi stali i zwykli mieszkańcy, i ważne postaci polskiego życia politycznego, kulturalnego 20-lecia międzywojennego. Dopełnieniem wykładu był film, w którym zobaczyć można było jak te obiekty wyglądają współcześnie. Obrazy te

W trakcie spotkania prelegent dzielił się też różnego rodzaju przemyśleniami, m.in. zestawiając przeszłość i aktualną sytuację polityczną naszego kraju.  Podkreślał znaczenie dobrych relacji z sąsiadami, popularyzowanie prawdy historycznej wolnej od ideologii i przekłamań, a także doniosłość krzewienia nauki i kultury (tej wysokiej) wśród młodego pokolenia. I choć Stanisław Nicieja posiada niezwykły talent oratorski oraz porywa słuchaczy ogromną wiedzą i pasją, to nastrój wieczoru był smutny, a refleksje na temat otaczającej nas rzeczywistości bardzo gorzkie.

Na zakończenie chętni mogli nabyć książki autorstwa S. Nicieji, łącznie z najnowszą, trzynastą już częścią “Kresowej Atantydy”. Autor podpisywał nie tylko publikacje będące w sprzedaży. Jak się okazało, jeden z gości przyniósł bodajże wszystkie dotąd wydane książki profesora. Wśród publiczności dostrzec było można także byłych kolegów rektora Nicieji z ław senatorskich – Jolantę Danielak i Zbyszko Piwońskiego.

Współorganizatorem wydarzenia, które odbyło się 11.12.2019 r. było Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.