Aktualności
Współpraca z Brandenburskim Muzeum i miastem Forst

W listopadzie 2023 roku mieliśmy przyjemność gościć w Muzeum Ziemi Lubuskiej pana Svena Zubera, reprezentującego Radę Miasta Forst (Lausitz) ds. Oświaty, Zasobów Ludzkich i Kultury, oraz panią Anetę Bałuszek z Zakładu ds. Kultury, Turystyki i Marketingu. Celem spotkania było nawiązanie partnerstwa w kontekście wymiany doświadczenia pracowników MZL w organizacji wystaw historycznych. Dziś odwiedzili nas ponownie, tym razem wraz z muzealnikami z Brandenburskiego Muzeum Włókiennictwa z Forst (Lausitz). Podczas spotkania omówiony został niemiecki projekt oraz określono dalsze kroki jego realizacji i współpracy. Dyrekcja Muzeum Ziemi Lubuskiej oraz dr Izabela Korniluk z Działu Historycznego zostali zaproszeni na spotkanie w formie warsztatów, które odbędzie się 13 marca.

5 czerwca 2024 roku delegacja z Muzeum Ziemi Lubuskiej (MZL) w składzie: dyrektor Leszek Kania,  dr Anitta Maksymowicz, dr Grzegorz Wanatko i dr Arkadiusz Cincio, miała przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Miasta Forst (Lausitz) oraz muzealnikami z Brandenburskiego Muzeum Włókiennictwa  w celu sformalizowania współpracy. Podczas wizyty pracownicy MZL zapoznali się ze szczegółami obecnego stanu prac nad rozbudową Muzeum w Forst, zwiedzili  remontowany i rozbudowywany gmach, zapoznali się z bogatym zasobem muzealnych magazynów. Mieli również okazję zobaczyć jeden z najważniejszych obiektów przyszłej ekspozycji – lokomotywę Schwarze Jule, która obecnie przechowywana  jest czasowo w miejscowej remizie, oraz zwiedzić Wschodnioniemiecki Ogród Różany.

Finalnie, dyrektor Leszek Kania oraz burmistrzyni miasta Forst (Lausitz), pani Simone Taubenek, podpisali list intencyjny określający cele współpracy. Dokument zawiera siedem punktów, obejmujących m.in. prowadzenie badań historycznych, organizację wspólnych wystaw oraz działania z zakresu PR i marketingu.