Archiwum aktualności
Wspominamy zielonogórzan, którzy odeszli

7 listopada 2019 r. o godz. 18.00 zapraszamy na kolejną, dwunastą już odsłonę wieczoru wspomnień Zielonogórskie Zaduszki. Bohaterami spotkania będą znani mieszkańcy Winnego Grodu, których pożegnaliśmy w minionym roku.

Współtworząc osiągnięcia naukowe, kulturalne i społeczne, trwale wpisali się w tożsamość naszego miasta. Dla wielu stali się źródłem inspiracji i niezapomnianych wzruszeń. Pozostają w pamięci dzięki swoim codziennym i wielkim dokonaniom.
W tym roku wspominać będziemy: Ryszarda Peryta – reżysera, dyrektor Polskiej Opery Królewskiej, Honorowego Obywatela Zielonej Góry, Gerarda Nowaka – animatora lubuskiej kultury, wieloletniego dyrektora festiwalu folkloru, reżysera Orszaku Trzech Króli, Irenę Linkiewicz – wybitną polską reportażystkę z Radia Zachód, Barbarę Konarską – poetkę, pisarkę i animatorkę życia literackiego, Jadwigę Korcz–Dziadosz – społeczniczkę, miłośniczkę miasta.
Zasłużonych zielonogórzan wspominać będą: Leszek Kania i Iwona Peryt-Gierasimczuk, prof. Bogdan Idzikowski, redaktor Konrad Stanglewicz, Ewa Kwaśniewicz i Zofia Banaszak. Spotkanie poprowadzi dr Izabela Korniluk. Muzyczną oprawę zapewni Kwartet Lubuskie Filharmonii Zielonogórskiej.

RYSZARD PERYT – zielonogórzanin, który rozsławił nasze miasto poprzez swoją twórczość i pracę. Był reżyserem, aktorem, profesorem sztuk teatralnych, twórcą inscenizacji oper barokowych, klasycznych i 19 wiecznych oraz polskich prawykonań oper 20 wiecznych. Jako jedyny na świecie zrealizował wszystkie dzieła sceniczne autorstwa Wolfganga Amadeusza Mozarta; inscenizował również utwory oratoryjne. W latach 1996 – 1997 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Sceny Operowej Teatru Narodowego w Warszawie oraz w latach 2017 – 2019 Polskiej Opery Królewskiej. Był także oblatem Zgromadzenia Redemptorystów (2011−2019).

GERARAD NOWAK znany ostatnio z reżyserowania Orszaku Trzech Króli w Zielonej Górze, ale wcześniej przez lata był dyrektorem różnych instytucji kultury działających w willi przy ul. Sienkiewicza 11 w Zielonej Górze. Tu przez wiele lat Gerard Nowak szefował Regionalnemu Centrum Animacji Kultury, tu stał na czele kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru. To za kadencji Gerarda Nowaka na początku lat 90. XX wieku Lubuski Zespół Pieśni i Tańca wszedł w struktury CIOFF – Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej. Do CIOFF włączony został zielonogórski Międzynarodowy Festiwal Folkloru, który wtedy co dwa lata miał edycję dla dorosłych na przemian z edycję dziecięcą. Zielonogórzanin był muzykiem, reżyserem wielkich widowisk muzycznych i teatralnych. Miał 77 lat.

IRENA LINKIEWICZ z Zieloną Górą była związana od 1974 roku, natomiast z rozgłośnią Polskiego Radia w Zielonej Górze od 1 maja tego samego roku. Nazywana była carycą reportażu i mistrzynią naturalnej groteski. W 1976 roku zdobyła pierwszą nagrodę za reportaż „Szczęśliwa miłość”, a w 1980 pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie za reportaż „Uwertura życia”. Praktycznie rok po roku była laureatką prestiżowych nagród dziennikarskich m.in. nagrody Polskiego Radia tzw. Złotego Mikrofonu w 1988 roku, nagrody Ksawerego Prószyńskiego 1986 roku. W 1994 została nominowana do nagrody nazywanej radiowym Oskarem – Prix Italia. Doceniona w międzynarodowym konkursie Solerra Chiara w Asyżu we Włoszech za reportaż „Serce spokojne”. W 1988 roku otrzymała Grand Prix Wigry za reportaż „Odrobina Sarmatyzmu”. Czterokrotnie była laureatką nagrody Dziennikarza Roku 1996, 1997, 2000 i 2004. W konkursie „Wspólna Europa” dwukrotnie zdobyła pierwsze miejsce za reportaż – „Cztery sery dzban maślanki” oraz „Obywatele świata”. W 2011 roku otrzymała specjalną nagrodę Rady Programowej Radia Zachód za całokształt twórczości.

BARBARA KONARSKA zielonogórska poetka i animatorka życia literackiego. Urodziła się w Krakowie, z wykształcenia byłą polonistką, zajmowała się literaturą, fotografią, muzyką, turystyką, medycyną i psychologią. Dzieciństwo spędziła na Ziemi Lubuskiej, a od 1965 roku zamieszkała w Zielonej Górze. Pracowała w instytucjach kultury, a po przejściu na emeryturę w 1999 roku została słuchaczką Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Twórczość literacką uprawiała od 2005 roku. Była autorką wierszy, opowiadań, baśni oraz esejów. Dorobek wydawniczy to sześć tomików poetyckich. Teksty jej autorstwa ukazywały się w „Inspiracjach”, piśmie ZUTW, które współredagowała od początku, a w latach 2008-2017 była ich redaktor naczelną. W ZUTW prowadziła klub literacki Oksymoron. Byłą członkinią Związku Literatów Polskich oraz należała do Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów.

JADWIGA KORCZ-DZIADOSZ pochodziła z Sambora, skąd we wrześniu 1945 roku przyjechała razem z rodzicami do Zielonej Góry. Tutaj zaangażowała się w działalność harcerską, w szczepie słynnych Makusynów. W ostatnich latach bardzo zaangażowała się w działalność Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przez lata była sekretarzem zarządu. Zawsze pomocna i uśmiechnięta. Jak mówią jej znajomi – szła przez życie z żartem i pozytywnym nastawieniem do wszystkiego. Skromna, serdeczna, tolerancyjna. Miała wielką wiedzę na temat historii i współczesności Zielonej Góry. Nic więc dziwnego, że często oprowadzała po mieście wycieczki, pokazując to, czego nie ma w turystycznych przewodnikach. Robiła to jako wolontariusz. Była bowiem wielkim społecznikiem oraz pałała wielką miłością do Winnego Grodu.

ŹRÓDŁA: Wikipedia oraz Gazeta Lubuska

Współorganizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra

Mecenas wydarzenia:
Cezary Molenda – Nowe Kwiaty (przy Ratuszu)