Archiwum aktualności
Wybory nowych władz Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej

23 czerwca 2021 roku w Muzeum Ziemi Lubuskiej odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

Zgodnie ze statutem, co trzy lata członkowie dokonują wyboru nowych władz. Towarzystwo obecnie liczy 42 członków, a na zebraniu obecne były 22 osoby.

W imieniu ustępującego Zarządu sprawozdania podsumowujące mijającą kadencję przedstawili prezes Andrzej Skibiński i skarbnik Anna Bratkowska. Towarzystwo dzięki dotacjom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Urzędu Miasta Zielona Góra zrealizowało w sumie 21 projektów. Miało udział w organizacji wystaw szczególnie o tematyce winiarskiej, organizacji cyklicznych imprez, takich jak Noc w Muzeum, Jazzujące Muzeum, Zielonogórskie Zaduszki oraz wydawaniu publikacji – folderów, katalogów wystaw i kolejnych numerów „Studiów Zielonogórskich” i „Ziemi Lubuskiej”.

W związku z pozytywną oceną i akceptacją podejmowanych działań na kolejną kadencję zaproponowano dotychczasowy skład Zarządu, uzupełniony o jedną osobę, a także dotychczasowy skład Komisji Rewizyjnej. W głosowaniach jawnych jednomyślnie przyjęto władze Towarzystwa.

Władze Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej na kadencję 2021-2024.

Zarząd

Andrzej Skibiński – prezes

Krystyna Betiuk – wiceprezes

Krzysztof Hnat – wiceprezes

Anna Bratkowska – skarbnik

Izabela Korniluk – sekretarz

Urszula Rogowska – członek

Grzegorz Wanatko – członek

Emilia Ćwilińska – członek

Komisja Rewizyjna

Jerzy Duber – przewodniczący

Zofia Zalewska

Anitta Maksymowicz

 

Prezes Andrzej Skibiński podziękował za zaufanie i ponowny wybór. Zapewnił o dalszej współpracy i współdziałaniu na rzecz Muzeum Ziemi Lubuskiej. Kończącym akcentem była projekcja filmu o przebiegu rozbudowy Muzeum, a także oprowadzenie po nowych ekspozycjach, na które zaprosił dyrektor Leszek Kania.