Archiwum aktualności
Wyróżnienie dla Muzeum

Miło nam poinformować, że Kapituła Nagrody „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie” im. Feliksa Jasieńskiego przyznała wyróżnienie Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze za wystawę „Szkło huty Niemen” opartej o kolekcje: Juliusza Bołbota, Grzegorza Budzyńskiego, Ireneusza Matery oraz Michała Naglika.

fot. Radek Zawadzki

Nagrodę „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie” im. Feliksa Jasieńskiego, ustanowioną w 2016 roku, przyznają Dom Spotkań z Historią w Warszawie, Archiwum Polskiej Akademii Nauk
oraz grono kolekcjonerów. Celem jest docenienie zasług pracowników nauki, dziennikarzy oraz instytucji świata kultury w promocji kolekcjonerstwa, jako ważnego elementu ochrony i upowszechniania dziedzictwa narodowego. Nagroda jest formą uczczenia pamięci Feliksa Jasieńskiego, wybitnego kolekcjonera i działacza artystycznego, największego darczyńcy Muzeum Narodowego w Krakowie, którego zbiory, ofiarowane w roku 1920 miastu Kraków, stanowią dzisiaj ozdobę kolekcji Muzeum.

Muzeum Ziemi Lubskiej zostało wyróżnione za upowszechnianie dorobku kolekcjonerskiego, za wystawę „Szkło huty Niemen” opartej o kolekcje: Juliusza Bołbota, Grzegorza Budzyńskiego, Ireneusza Matery oraz Michała Naglika.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 maja br. w Warszawie. Odebrał ją osobiście Zastępca Dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej – dr Longin Dzieżyc.

Bardzo dziękujemy wyróżnienie, które motywuje do dalszych działań.

Lista laureatów dotychczasowych edycji Nagrody oraz jej regulamin są dostępne na stronie www.kolekcjonerstwo.pl.

Zdjęcia: Radek Zawadzki