Archiwum aktualności
Zwischen gestern und Heute / Między wczoraj a dziś

Niedawno ukazała się dwujęzyczna książka będąca efektem projektu realizowanego przez Haus Schlesien w Königswinter (Niemcy) pt. „Zwischen gestern und Heute. Schlesiche Städteansichten/Między wczoraj a dziś – porównanie dawnych i współczesnych widoków miast”.

Intencją pomysłodawców było stworzenie funkcjonalnej strony internetowej, gdzie każdy mógłby oglądać śląskie miasta na zasadzie porównania „kiedyś i dziś”. Do udziału w projekcie zaproszono muzea (w tym również i nasze), archiwa i biblioteki – posiadające w swoich zbiorach unikalne fotografie, pocztówki, teczki, albumy ze zdjęciami , będące dziś cennym źródłem do badań nad urbanistyką, historią architektury i społeczeństwa.

W publikacji znalazł się m.in. artykuł naszej koleżanki dr Izabeli Korniluk dot. przedwojennej ikonografii w zbiorach Działu Historycznego Muzeum Ziemi Lubuskiej.