Stałe
Biblia Lutra, XVIII w.

Jednym z cenniejszych muzealnych starodruków jest Biblia. Wydana w 1729 roku w Tybindze stanowi przykład Pisma Świętego zawierającego teksty zarówno Starego jak i Nowego Testamentu.

Jednym z cenniejszych muzealnych starodruków jest Biblia. Wydana w 1729 roku w Tybindze stanowi przykład Pisma Świętego zawierającego teksty zarówno Starego jak i Nowego Testamentu. Zgodnie z naukami głoszonymi przez Marcina Lutra, aby Biblię wydawać w językach ojczystych, została ona zredagowana w języku niemieckim. Stąd też niekiedy zabytek bywa określany Biblią Lutra. Księga oprawiona jest w skórę, bogato zdobiona metalowymi narożami i zamknięciami. Całości dopełnia przedstawiona na okładce postać Mojżesza z tablicami 10 przykazań.