Stałe
Mapa księstwa głogowskiego

Przykładem muzealnych zbiorów kartograficznych jest m.in. mapa księstwa głogowskiego. Powstało ono w okresie rozbicia dzielnicowego w 1177 roku z wydzielenia z księstwa śląskiego. Pod panowaniem książąt piastowskich pozostawało do 1488 roku.

Przykładem muzealnych zbiorów kartograficznych jest m.in. mapa księstwa głogowskiego. Powstało ono w okresie rozbicia dzielnicowego w 1177 roku z wydzielenia z księstwa śląskiego. Pod panowaniem książąt piastowskich pozostawało do 1488 roku Krótko było władane przez Jana Olbrachta i Zygmunta Starego, po czym zostało wcielone do Czech. Mapa została wydana w 1739 roku.