Stałe
Nagrobek Friedricha i Ernstine Briegerów

Prezentowany obiekt jest znakomitym przykładem skomplikowanych dziejów, a jednocześnie symbolem łączącym niemiecką i polską historię miasta. Dwustronna granitowa płyta została wykorzystana przez niemieckich i polskich mieszkańców, ale w zupełnie innym celu.

Prezentowany obiekt jest znakomitym przykładem skomplikowanych dziejów, a jednocześnie symbolem łączącym niemiecką i polską historię miasta. Dwustronna granitowa płyta została wykorzystana przez niemieckich i polskich mieszkańców, ale w zupełnie innym celu. Pierwsza strona posłużyła na początku XX w. jako nagrobek Friedricha Briegera, zielonogórskiego przemysłowca, właściciela wytwórni win i szampanów i jego żony Ernstine. Po wojnie druga strona płyty wykorzystana została jako tablica pamiątkowa poświęcona Władysławowi
Broniewskiemu patronowi jednej z zielonogórskich szkół.

Nagrobek Friedricha i Ernstine Brieger/ Tablica Szkoły Podstawowej nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Zielonej Górze