Wystawy
Galeria Nowy Wiek

Galeria sztuki współczesnej “NOWY WIEK” powstała w styczniu 2001 r., wraz z początkiem nowego stulecia (stąd nazwa) jako integralna część struktury Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

Galeria sztuki współczesnej “NOWY WIEK” powstała w styczniu 2001 r., wraz z początkiem nowego stulecia (stąd nazwa) jako integralna część struktury Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Przez pięć lat zajmowała wydzieloną przestrzeń w dolnej kondygnacji budynku muzealnego, a od połowy roku 2006 mieści się w dwóch salach wystawowych w ciągu ekspozycyjnym na pierwszym piętrze o łącznej powierzchni 121 m?. Koncepcja działalności galerii ma ścisły związek ze specyfiką zbiorów Muzeum, które posiada bogatą kolekcję dzieł z zakresu sztuki współczesnej, pozyskaną m.in. dzięki odbywającym się w Zielonej Górze cyklicznym wystawom “Złotego Grona” i Biennale Sztuki Nowej. Wiąże się również z realizowaną w Muzeum od końca lat 70. ideą Galerii Autorskich – obrazujących wielość nurtów oraz sposobów artystycznego widzenia świata.

Głównym celem realizowanych w Galerii wystaw czasowych jest prezentacja najnowszych zjawisk zachodzących w obszarze sztuki. Stąd też otwarcie na różne formy aktywności twórczej – od tradycyjnych dyscyplin (malarstwo, grafika, rzeźba) po aktualne, często niekonwencjonalne działania intermedialne (sztuka cyfrowa, interaktywna, fotografia, video, instalacje, performance). Program galerii z założenia jest eklektyczny. Ma on na celu ukazanie zróżnicowania i polifoniczności współczesnej plastyki. Prezentowane wystawy dotyczą pokazów indywidualnych, zbiorowych, reprezentantów różnych środowisk twórczych. Co pewien czas pojawiają się prezentacje artystów zagranicznych oraz pokazy twórców o polskich korzeniach, którzy mieszkają i tworzą poza krajem. Program uwzględnia również cykl wystaw problemowych dotyczących artystycznych odniesień do tradycji plastycznych Zielonej Góry, samej instytucji muzeum i znajdujących się tu kolekcji.

W okresie dziewięciu lat funkcjonowania Galerii NOWY WIEK sukcesywnie powstaje kolekcja prac artystów związanych z galerią. W zbiorach (pozyskiwanych drogą zakupów, a przede wszystkim darów i przekazów) znajdują się prace m.in. Basi Bańdy, Andrzeja Bobrowskiego, Lothara Burhmanna, Radosława Czarkowskiego,Tomasza Domańskiego, Agnieszki Graczew-Czarkowskiej, Elżbiety Janczak-Wałaszek, Jarosława Jeschke, Heleny Kardasz, Leszka Knaflewskiego, Aleksandry Mańczak, Wojciecha Műllera, Katarzyny Podgórskiej-Glonti, Tomasza Sikorskiego, Mikołaja Smoczyńskiego, Grzegorza Stachańczyka, Piotra Szurka, Rafała Wilka, Ryszarda Woźniaka.

Kuratorem i osobą odpowiedzialną za program merytoryczny galerii jest dyrektor MZL Leszek Kania – tel. 68 327 23 45, wew. 24