Wystawy
Galeria Złotego Grona. Kolekcja sztuki polskiej XX wieku

Pierwsza w dziejach Muzeum Ziemi Lubuskiej stała ekspozycja pod hasłem Galeria Złotego Grona. Kolekcja sztuki polskiej XX wieku, opiera się na bogatych zbiorach polskiej sztuki współczesnej XX wieku, gromadzonej od ponad pół wieku w zielonogórskim muzeum. Liczy ona ponad sześć tysięcy obiektów, reprezentujących wszystkie klasyczne dyscypliny artystyczne.

Zespół obejmuje prace z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, plakatu, tkaniny, ceramiki i fotografii. Uwzględnia również nowe sposoby ekspresji – instalacje i dokumentacje akcji artystycznych. O ich jakościowej wartości decyduje przede wszystkim malarstwo polskie, poza nielicznymi wyjątkami, powstałe po 1945 roku, aż po czasy najnowsze. Początek kolekcji dał depozyt warszawskiego Centralnego Biura Wystaw Artystycznych z 1959 roku, który w 1982 roku przeszedł na własność Muzeum. W zbiorach znajdują się pojedyncze dzieła reprezentujące polską sztukę okresu międzywojennego.

Zasadniczy trzon tworzą zbiory malarstwa powojennego, począwszy od prac reprezentujących orientację pokapistowską i socrealizm. Okres Odwilży obrazują m.in. prace uczestników Ogólnopolskiej Wystawy Młodej Plastyki w warszawskim Arsenale (1955). Na uwagę zasługuje również obszerny zespół dzieł posługujących się językiem abstrakcji w rozmaitych odmianach, a także dorobek artystów z kręgu malarstwa figuratywnego. Istotną część zbiorów stanowią prace pochodzące z wystaw Złotego Grona (1963-1981), które odbywały się w Zielonej Górze – trwały, materialny ślad po legendarnej imprezie plastycznej, skupiającej rzeszę wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Muzealna kolekcja „złotogronowa” obejmuje blisko trzysta dzieł w większości malarskich i graficznych około stu osiemdziesięciu artystów, stanowiąc przegląd ważniejszych zjawisk w sztuce polskiej lat 60. i 70. XX wieku: od obrazów w duchu koloryzmu, poprzez informel, taszyzm, malarstwo materii, abstrakcję geometryczną, malarstwo metafory, po tendencje figuratywne i konceptualne. Zarysowującą się w ten sposób panoramę polskiej sztuki współczesnej poszerza zbiór prac z lat 80. i 90. XX wieku. Pochodzą one głównie z zielonogórskiego Biennale Sztuki Nowej (1985-1996) – swoistej kontynuacji Złotego Grona. Dzięki Biennale do muzealnych zbiorów trafiły prace wielu uznanych polskich artystów tamtego czasu, a także realizacje twórców związanych z Zieloną Górą.

Przekaz ekspozycji wzbogaca medium informacyjne w postaci stanowisk multimedialnych, które mogą ułatwić zwiedzającemu zrozumienie doboru, wartości i przesłania wyeksponowanych dzieł. Na wystawie przewidziane zostały trzy stanowiska, zawierające informacje na temat autorów eksponowanych dzieł oraz samych prac, a także materiały i fotografie archiwalne poświęcone wspomnianym zielonogórskim wydarzeniom plastycznym.