Wystawy
„Krąg” Szpakowskiego

8.09.2023 (piątek) w Muzeum Ziemi Lubuskiej miało miejsce otwarcie wystawy „Krąg” Szpakowskiego. Ekspozycja zorganizowana w 40. rocznicę śmierci Mariana Szpakowskiego (1926-1983), nestora zielonogórskiej plastyki współczesnej, przybliża jego twórczość oraz dorobek artystów zrzeszonych wraz ze Szpakowskim w Grupie „Krąg”. Prace malarskie i graficzne z kolekcji Muzeum Ziemi Lubuskiej, Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Muzeum Uniwersyteckiego UMK w Toruniu oraz zbiorów prywatnych ukazują różnorodność awangardowych poszukiwań twórczych członków grupy.

Założona w 1960 roku z inicjatywy Mariana Szpakowskiego międzyśrodowiskowa Grupa „Krąg” skupiała przedstawicieli środowisk twórczych Krakowa, Wrocławia, Zielonej Góry oraz polskich artystów emigracyjnych z Londynu, z którymi Szpakowski nawiązał kontakt podczas swoich pobytów w Wielkiej Brytanii. W skład grupy weszli malarze i graficy, których połączyły wspólne zainteresowania, więzy przyjaźni (niekiedy jeszcze z okresu studiów, m.in. w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie) oraz zbliżone poglądy na plastykę i szeroko rozumianą sztukę współczesną. W latach 1961-1966 odbyło się pięć Wystaw Malarstwa i Grafiki Grupy „Krąg”: 1961 – Zielona Góra (Muzeum Okręgowe, Salon ZPAP), Poznań (Klub ZPAP), 1962 – Kraków (Salon ZPAP), 1963 – Londyn (University of London), 1964 – Kraków (Pałac Sztuki), 1966 – Wrocław (Salon BWA), ponadto w 1979 roku miał miejsce pokaz prac plastyków grupy w zielonogórskim BWA. Inicjator powstania Grupy „Krąg” od początku był jej wiodącą postacią, pełniąc rolę animatora artystycznych działań ugrupowania, komisarza większości wystaw oraz autora bądź projektanta graficznego towarzyszących im katalogów.

 

Marian Szpakowski (ur. 11.01.1926 w Zaleszczykach, zm. 1.09.1983 w Zielonej Górze)

Studiował w latach 1948-1953 w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem prof. Zygmunta Radnickiego i prof. Hanny Rudzkiej-Cybisowej, dyplom uzyskał w roku 1954. W tym samym roku zamieszkał w Zielonej Górze. W latach 1961-1971 pełnił funkcję prezesa Zarządu Okręgu ZPAP w Zielonej Górze. Był inicjatorem i wieloletnim organizatorem Wystaw i Sympozjów Złotego Grona (1963-1981). W 1971 roku założył promującą poszukiwania twórcze zielonogórską Galerię 70. Od drugiej połowy lat 50. XX wieku uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju, i za granicą.  Pod koniec życia pełnił funkcję dyrektora BWA w Zielonej Górze (1982-1983). Zajmował się malarstwem, grafiką, rzeźbą i scenografią. W zbiorach Muzeum Ziemi Lubuskiej znajduje się ponad 80 dzieł Mariana Szpakowskiego (obrazów, reliefów, grafik i rysunków), dokumentujących różne etapy twórczości artysty.

Artyści: Janina Baranowska, Ewa Buczyńska, Adam Falkiewicz, Klem Felchnerowski, Stanisław Frenkiel, Walenty Gabrysiak, Włodzimierz Kunz, Marek Łączyński, Lucjan Mianowski, Kazimierz Rojowski, Marian Szpakowski, Stanisław Wójtowicz, Cecylia Wodnicka-Ząbkowska, Józef Ząbkowski, Janina Żemojtel

Kuratorzy wystawy: Marta Gawęda-Szymaniak, Jacek Gernat, Leszek Kania

Termin wystawy: 8 IX – 15 X 2023

FOTORELACJA Z WYDARZENIA

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z piątkowego wydarzenia. Wernisaż wystawy „Krąg” Szpakowskiego został połączony z otwarciem ekspozycji „Generacje” Oskara Zięty, która towarzyszyła odsłonięciu rzeźby miejskiej artysty.