Wystawy
Muzeum Dawnych Tortur

Muzeum Dawnych Tortur jest stałą galerią Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. To największa w Polsce ekspozycja przybliżająca stosowanie prawa karnego, system wykonywania wyroków oraz metody tortur w średniowieczu i czasach nowożytnych.

Na wystawie, w mrocznych muzealnych piwnicach, zaprezentowano interesujący zbiór obiektów i replik narzędzi używanych m.in. podczas procesów o czary oraz egzekucji skazańców. Wrażenie grozy potęgują efekty dźwiękowe towarzyszące zwiedzającym – jęki skazańców, odczytywanie wyroków, brzęk łańcuchów, płacz kobiet. Ekspozycję wzbogacają grafiki wybitnego rysownika Roberta Jurgi, wykonane specjalnie dla Muzeum, z uwzględnieniem dawnej ikonografii.

Muzeum Dawnych Tortur łączy się też z tragicznym okresem w dziejach Zielonej Góry, kiedy to w połowie XVII wieku spalono na stosie kilkadziesiąt kobiet posądzonych o czary.