Stałe
Gruszka

Metalowe narzędzie, które zamknięte wkładano we wszelkie otwory ludzkiego ciała tj.: usta, odbyt, pochwę. Następnie za pomocą mechanizmu sprężynowego lub śrubowego rozwierano narzędzie i uruchamiano najczęściej trzy elementy gruszki. Wkładana do ust uniemożliwiała skazańcowi mówienie. Niektóre modele były wyposażone w ostrza, co dodatkowo okaleczało lub rozrywało wnętrze ciała. Wkładana do ust była karą za wyrażanie sądów i opinii (np. pomówienie, bluźnierstwo, wystąpienia przeciwko wierze). Funkcjonowały również specjalne rodzaje gruszek doodbytniczych i dopochwowych o zdecydowanie większych rozmiarach. Pierwsze z nich stosowano wobec kobiet podejrzanych o kontakty płciowe z diabłem lub osobami, które należały do grona jego uczniów. Natomiast drugi rodzaj gruszek – doodbytnicze przeznaczone były dla osób oskarżonych o przestępstwo sodomii.