Stałe
Hiszpański zając

Zwany również szpikowanym zającem. Urządzenie to stanowi metalowy lub drewniany wałek naszpikowany kolcami. Rekordowe egzemplarze zawierały około 400 metalowych kolców. Instrument ten można było stosować w dwóch wersjach. Pierwsza zakładała użycie go jako samoistnego narzędzia. Ofiarę przywiązywano do pręgierza w pozycji stojącej, następnie kat przesuwał zającem po plecach skazańca. Innym zastosowaniem było zamontowanie go w madejowym łożu, na którym następnie za pomocą kołowrota przeciągano oskarżonego po wałkach.